Bijlage 1:

Monument&Landschap maakt bezwaar tegen buitensporige woningbouw Reomieterrein

Meer dan 350 handtekeningen haalde Stichting Monument & Landschap (M&L) in een petitie 2 jaar geleden al op in haar bezwaren tegen de grootse veranderingen van het voormalige Reomie-terrein in Ooij. Nu is het moment aangebroken officieel te reageren om voor het landschap op te komen, want er ligt een wijziging van het bestemmingsplan voor. […]

https://monumentenlandschap.nl/wp-content/uploads/2024/01/20230109-De-Rozet-Bezwaar-Reomie.pdf

Lezing op 2 juni

Lezing Monument&Landschap op 2 juni 2023 : Mysterie rond een van de grootste Romeinse ruïnes(met oproep aan alle Versteegens uit Berg en Dal om bij te dragen aan geschiedschrijving) Het houdt de gemoederen bezig: is de Romeinse steenbakkerij op De Holdeurn groter dan gedacht?    Het blijft voor raadsels zorgen, en welke rol speelt de […]

Tot onze ontsteltenis is WIEL TONIES bestuurslid van de Stichting Monument en Landschap geheel onverwacht overleden. Wiel is gedurende vele jaren actief geweest in ons bestuur. Hij was vanuit de Stichting mede-organisator van de Open Monumentendagen in de voormalige Gemeente Ubbergen, en later in de Gemeente Berg en Dal. Wiel had een grote maatschappelijke betrokkenheid, […]

Jaarverslag 2021 Stichting Monument en Landschap

2021 is voor de Stichting Monument en Landschap in de Gemeente Berg en Dal geen gemakkelijk jaar geweest.  Vanwege de Covidpandemie konden de gebruikelijke voor- en najaarsbijeenkomst geen doorgang vinden. Toch zijn er enkele relevante activiteiten geweest. Al jaren organiseert en coördineert Stichting Monument en Landschap de activiteiten op de Open Monumentendagen in de gemeente […]

Petitie Plan de Ooijwaard

De Stichting Monument & Landschap Berg en Dal (M&L) heeft een plan gepresenteerd voor een waardevaste invulling van het steenfabrieksterrein De Ooij (voormalig Reomie-terrein).  Het plan ‘De Ooijwaard’ genoemd, heeft veel bijval ondervonden met de vraag hoe men dit kon ondersteunen. Daarom start M&L een petitie om alle steun te inventariseren en daarmee aan projectontwikkelaar […]