Bijlage 1:

Lezing op 2 juni

Lezing Monument&Landschap op 2 juni 2023 :
Mysterie rond een van de grootste Romeinse ruïnes
(met oproep aan alle Versteegens uit Berg en Dal om bij te dragen aan geschiedschrijving)

Het houdt de gemoederen bezig: is de Romeinse steenbakkerij op De Holdeurn groter dan gedacht?    Het blijft voor raadsels zorgen, en welke rol speelt de naam Jacobus Versteegen (een local guy) die daar een huis bouwde en op die plek vele Romeinse bakstenen vond, en wat weten de honderden nazaten hiervan? Het verleden tastbaar gemaakt.

In het kader van de voorjaarslezing van de Stichting Monument&Landschap geeft Paul van der Heijden, historicus en onderzoeker van de Romeinse Tijd, een lezing en vertelt en ondervraagt het publiek over mogelijke aanwijzingen, dat de industriële werkplaats wellicht veel groter en meer verspreid was dan ooit gedacht.

De Holdeurn is het gebied tussen Berg en Dal en de Duitse grens. Tussen 70 en 235 na Chr. was hier een Romeinse steenbakkerij met 9 ovens. Een zo grote fabriek, zo lang in bedrijf, is uniek voor Nederland. Hier liggen de resten van een enorm Romeins productiecentrum voor aardewerk en dakpannen. Romeinse soldaten uit Nijmegen bouwden er steenbakkersovens en produceerden niet alleen dakpannen, maar ook serviesgoed. De producten werden tot ver buiten Nijmegen geëxporteerd. Na de ontdekking in 1840 blijven er raadsels rond de ruïne. Deze geschiedenis wordt ook gekoppeld aan die van de familie Versteegen uit Berg en Dal, die hier met vele nazaten en verwanten zijn blijven wonen.

Het belooft een interessante én interactieve avond te worden, waarvoor een ieder van harte is uitgenodigd. Zo draagt Monument&Landschap weer bij met haar doelstelling de historie in samenhang met het landschap voor het voetlicht te brengen en de ontwikkelingen daarin opbouwend maar kritisch te volgen.

Lezing: Voorjaarsbijeenkomst St Monument & Landschap: Mysterie rond een van de grootste Romeinse ruïnes
Presentator: dhr. Paul van der Heijden
Datum: vrijdag 2 juni
Tijd: 20:00h met inloop vanaf 19:30h
Plaats: Antiquariaat Supplement, Van Randwijckweg 2, Beek-Ubbergen
Entree: vrij

Deel het op Social Media