Bijlage 1:

Monument&Landschap biedt zoneringsplan De Ooijwaard aan Gemeente en projectontwikkelaar aan

Stichting Monument &Landschap Berg en Dal heeft een visie ontwikkeld op het voormalige Reomie-terrein. Het is een ode aan de steenfabriek De Ooij en de uiterwaard die het eeuwenlang was. We spreken daarom van plan De Ooijwaard als verwijzing naar beide relicten.

In de vorige Rozet en De Gelderlander is al aandacht besteed aan ons zoneringsplan, waarin zones voor woningen, natuur, cultureel erfgoed en recreatie zijn uitgewerkt. Het plan ademt balans met de omgeving. Dit plan heeft M&L recent aan gemeente en projectontwikkelaar aangeboden. Het is te lezen op de website www.monumentenlandschap.nl  en te ondersteunen op: https://www.petities.com/geen_steenpuist_op_de_ooij_maar_wonen_met_behoud_monument_en_landschap. Geef vorm en richting aan De Ooijwaard en onderteken de PETITIE.

Wegens omstandigheden is de voorgaande petitie niet geactiveerd. Onze excuses aan ieder die geprobeerd heeft om deze te tekenen. Bij deze nu wel een werkende petitie!

Ons plan oogst ook aandacht van projectontwikkelaar Schipper Bosch die zeer binnenkort met de Stichting in gesprek gaat waarin onze visie wordt onderbouwd. Daarvoor schuiven deskundigen aan. Naast de reactie van Schipper Bosch zijn wij evenzeer geïnteresseerd in uw reactie. Het plan ‘De Ooijwaard’ heeft veel bijval ondervonden met de vraag hoe men dit kon ondersteunen. Daarom is M&L gestart met een petitie om alle steun te inventariseren en daarmee aan projectontwikkelaar Schipper Bosch (SB) en gemeente Berg en Dal een signaal te geven van wat de inwoners werkelijk willen. Laat het weten in de PETITIE.

Het gaat om een zorgvuldige afweging van belangen: woningbehoefte van de Ooijenaren, cultuurhistorie, landschap en natuur, maar ook financiële belangen. M&L heeft deze visie toegelicht met een terugblik op de toenmalige steenfabriek De Ooij en een gebiedsontwikkeling voor de toekomst van Ooij, te zien op bijgaand vogelperspectief.

Deel het op Social Media