Bijlage 1:

Jaarverslag 2021 Stichting Monument en Landschap

2021 is voor de Stichting Monument en Landschap in de Gemeente Berg en Dal geen gemakkelijk jaar geweest.  Vanwege de Covidpandemie konden de gebruikelijke voor- en najaarsbijeenkomst geen doorgang vinden. Toch zijn er enkele relevante activiteiten geweest.

Al jaren organiseert en coördineert Stichting Monument en Landschap de activiteiten op de Open Monumentendagen in de gemeente Berg en Dal. Vorig jaar kon het helaas door corona niet plaatsvinden en ook dit jaar hebben we ons beperkingen moeten opleggen vanwege de hoge besmettelijkheid van de zogeheten Delta-variant.

Wel konden op 11 en 12 september de volgende activiteiten plaatsvinden.

–  Beek: Kulturhus. Documentaire over de geschiedenis van Hamaland met graaf Baldrik en gravin Adele, die ook rond 1100 een motte-kasteel lieten bouwen op de Duivelsberg in Berg en Dal.

–  Groesbeek: Protestantse kerk. Rondleiding in 14e eeuwse kerk en historische begraafplaats. Tevens concertjes.

–  Kekerdom. Openstelling gerestaureerde molen De Duffelt.

–  Millingen. Openstelling en rondleiding St-Antonius van Paduakerk met als bijzonderheid de enige “dovenbiechtstoel” van Nederland.

 

In 2021 was een aantal procedure zaken aan de orde rond nieuwbouw. verbouw en kap van monumentale bomen in de Gemeente, waarbij mogelijk wet- en gemeentelijke regelgeving werden overtreden. De Stichting heeft hier enkele malen beroep aangetekend, vaak in goede samenwerking met omwonenden.

In 2021 werd door de Gemeente een plan gepubliceerd met als inhoud de bouw van ca 200 woningen in Ooij, op het voormalige REOMIE-terrein. De Stichting heeft hieraan veel tijd en energie moeten besteden. De Stichting heeft zich ingezet om bezwaren tegen dit plan te verzamelen; er is een alternatief plan opgesteld dat naar de mening van de Stichting meer recht doet aan de monumentale waarden van de oude steenfabriek, en aan de landschappelijke waarden van het omgevende terrein. Een en ander heeft geleid tot een conflict met de Gemeente Berg en Dal.  (zie voor meer informatie onze website, www.monumentenlandschap.nl)

Voor 2022 zal dit plan weer veel aandacht vragen. De Stichting heeft afspraken voor overleg met de projektontwikkelaar, om haar voorstellen kenbaar te maken en te beargumenteren.

In de bijlages vindt u de Jaarrekening 2020 en de Balans 2020

Deel het op Social Media