Bijlage 1:

Activiteiten

Voor- en najaarsbijeenkomsten

Elk jaar wordt er door onze Stichting een voorjaars- en een najaarsbijeenkomst georganiseerd. Eén keer in de twee jaar is die bijeenkomst gekoppeld aan de Tweejaarlijkse Monumentenprijs.

De bijeenkomsten kunnen bestaan uit een lezing, een presentatie van een in eigen beheer uitgegeven boek, een excursieof een PowerPoint presentatie van oude foto’s of dia’s van één van de kerkdorpen. Het streven is om de bijeenkomsten wisselend in de kerkdorpen te organiseren.In de nieuwsbrief en onder het tabblad Actueel is de informatie over de eerstkomende bijeenkomst te vinden.

Fiets- en wandeltochten

Als een gezamenlijke activiteit met Heemkundekring de Duffelt / Heimatkundeverein die Düffel vindt elk jaar, eind juni of begin juli, een fietstocht plaats. Onder bezielende leiding wordt dan een dagje gefietst langs Interessante plekken en monumenten in ons grensgebied. Meer informatie kunt u in de nieuwsbrief en onder het tabblad Actueel vinden.

De Monumentenprijs

Om de twee jaar reikt de Stichting monumentenprijzen uit.

Open Monumentendag

De Stichting organiseert jaarlijks in september de Open Monumentendag in de gemeente Berg en Dal. Onder het tabblad Actueel vindt u jaarlijks tijdig het programma voor de komende Open Monumentendag.

En nog meer

Behalve deze vaste onderdelen worden er incidenteel andere activiteiten georganiseerd. Voorbeelden zijn Monumentencafé, waarbij monumenteneigenaren en/of bewoners gelegenheid krijgen om Informatie in te winnen over hun tuin en/of de tuin er omheen. De geschiedenis wordt verteld door een historicus en landschapsarchitect geeft advies over de tuin. 

Ook organiseert de Stichting soms een debatavond als daar aanleiding toe is. Ook worden er bijeenkomsten bij bepaalde gelegenheden georganiseerd, bijvoorbeeld bij de presentatie van een nieuw boek, bij de herplaatsing van een grenspaal of na de renovatie van waardevol erfgoed zoals bijvoorbeeld het Salmhuisje.

Jaarkalender