Bijlage 1:

Vriend Worden

Waarom vriend van de Stichting worden?

Met uw donatie maakt u het mede mogelijk dat de Stichting:

  • Het cultuurlandschap en monumenten kan beschermen.
  • Minimaal 4 keer per jaar een nieuwsbrief aan de vrienden van de Stichting kan versturen.
  • Publicaties en boeken kan uitgeven over de cultuur en historie van de gemeente Berg en Dal.
  • Activiteiten kan organiseren, waar u aan deel kunt nemen.
  • Bestemmingsplannen kan bewaken.

De Stichting vraagt om een minimale donatie van € 15,- per jaar.

Wilt u zich opgeven als vriend van de Stichting? Stuur dan mail naar penningmeester@monumentenlandschap.nl of stuur een bericht via onderstaand formulier. Uw bijdrage kunt u storten op rekening NL82 RABO 0105 1115 62 ten name van Stichting Monument en Landschap.

Omdat onze Stichting door de belastingdienst is aangemerkt als Culturele Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI), is uw bijdrage aftrekbaar van het belastbaar inkomen. Voor meer informatie over ANBI, kijk dan op www.anbi.nl