Welkom op de website van Stichting Monument en Landschap in de gemeente Ubbergen Stichting tot behoud van Monument en Landschap in de gemeente Ubbergen is ontstaan in 1975. Dat jaar was uitgeroepen tot 'Nationaal Monumentenjaar', met de bedoeling meer aandacht te vragen voor gebouwde monumenten. Nederland had toen juist een periode van sterke economische groei achter de rug waarin nauwelijks aandacht werd besteed aan behoud van monumenten of het landschap. In de gemeente Ubbergen dreigde dat jaar de sloop van villa 'Waalheuvel', die zou moeten wijken voor appartementen. Ton Gijsbers, de latere oprichter van Monument en Landschap, is er toen met enkele geestverwanten in geslaagd om net op tijd een rijksmonumentenstatus voor 'Waalheuvel' te verkrijgen, waardoor de villa behouden bleef. Zij deden dit vanuit het zogenaamde 'Monumentencomité', een club die in 1978 werd omgevormd tot de huidige stichting Monument en Landschap. Monument en Landschap heeft sindsdien veel betekend voor de monumentale gebouwen in de gemeente Ubbergen. Het gemeentelijke monumentenbeleid, de selectie van monumenten en de instelling van een gemeentelijke monumentencommissie zijn allemaal op initiatief van stichting Monument en Landschap tot stand gekomen. Enkele voorbeelden van wat de Stichting bereikt heeft: Afgezien van villa Waalheuvel heeft Monument en Landschap gezorgd voor de redding van andere monumenten, waaronder ook kleinere monumenten, zoals de spoelput in de Smorenhoek, het Huisje van Salm bij de toegang naar Kalorama en de grenswijzer in het Keteldal. Ook heeft de Stichting zich ingezet voor het herstel van de zichtlijnen in de bossen, zodat iedereen weer van de prachtige uitzichten kan genieten. Waar houdt de Stichting zich momenteel mee bezig? De laatste jaren is Monument en Landschap zich tevens in toenemende mate gaan bezig houden met de bescherming van het cultuurlandschap waarin de monumenten gelegen zijn en waarmee zij een onlosmakelijk geheel vormen. De stichting heeft zich het afgelopen jaar gekeerd tegen het onttrekken van een deel van het Kastanjedal aan de Ecologische Hoofdstructuur ten behoeve van woningbouw en zet zich bovendien in voor het behoud van de ruimtelijke kwaliteit van De Geest en de aangrenzende Rijksstraatweg, waar een mega-appartementencomplex dreigt te verrijzen. Naast haar strijd voor behoud van monument en landschap organiseert de stichting jaarlijks de Open Monumentendag en een voor- en najaarsbijeenkomst voor de donateurs, in de vorm van lezingen, diavoorstellingen of een monumenteninformatiebijeenkomst. Om de twee jaar reikt zij de monumentenprijzen uit, waarvan de Ton Gijsbers Monumentenprijs de belangrijkste is. De laatste nieuwtjes en berichten staan op de weblog, te vinden onder het tabblad Nieuws