Bijlage 1:

Waterornament Beek-Ubbergen werkt nu weer

Werkeloos heeft het beeld de laatste jaren naast de ingang van het voormalige gemeentehuis in Beek-Ubbergen gestaan. Waterornament heet dit object van de 82-jarige kunstenaar Oscar Goedhart uit Molenhoek, maar water kwam er niet meer uit. In een recent gesprek met de gemeente Berg en Dal sprak hij zijn hoop uit op snel herstel. De gemeente heeft er meteen werk van gemaakt. Er borrelt inmiddels weer water uit.

Goedhart vervaardigde zijn kunstwerk in 1995 en laat schetsen zien van de voorbereiding: een stoer waterwerk van hardsteen met horizontale en verticale lijnen. “Die stellen de vlakke polder en de steile heuvels voor”, zegt hij. Eromheen in cirkels ligt het straatwerk, met daaronder vijverfolie om de omliggende grond droog te houden. Het is een plekje omgeven door haagbeuk, en er staat een bankje erbij. “Het is een soort stiltegebied.”

Het beeld sluit prachtig aan bij de intentie van de gemeente om het stromende water in het sterk glooiende gebied zichtbaar te maken in het straatbeeld. Het water voor Goedharts object kwam uit een buis onder de Rijksstraatweg door. Stromend van de Beekse heuvelrug naar lager gelegen gebied. Met aan de hoge kant het beeld van de Wasvrouw die haar werk doet aan een waterpartij, en aan de andere zijde het Waterornament dat het water doorgaf. 

“Door de druk kwam het water vanzelf naar boven”, zegt Goedhart. “Met een kraan kon je regelen of het water kabbelde of ging spuiten. Je kon het ook helemaal afsluiten.” Via gootjes werd het continu aangevoerde water verder geleid.

Goedhart weet niet, en kan het ook niet achterhalen, sinds wanneer zijn beeld droog stond. En ook niet hoe lang er al gras ligt op de plek van het straatwerk. Mogelijk al sinds de gemeentelijke herindeling in 2015, toen het nieuwe gemeentebestuur en zijn organisatie zich gingen vestigen in Groesbeek. Maar hij weet het niet.

Wel stoorde de kunstenaar zich eraan hoe zijn werk er al zo lang zo troosteloos bij stond. Onlangs sprak hij erover met de gemeente, en dat gaf hem wat moed. Want er gloorde hoop op herstel. “Ik ben voorzichtig optimistisch”, drukt Goedhart zich uit. “Het is een technisch verhaal. Ze gaan proberen het weer aan de gang te krijgen en water af te voeren via het dichtstbijzijnde waterpunt. Dan blijft het droog in de buurt. Ook de steencirkels bij het beeld worden hersteld.”

De gemeente heeft inmiddels een belofte aan de kunstenaar ingelost: er komt weer water uit het beeld. Dat doet de maker goed. Bovendien meldt de gemeente hem dat ze het brons en het hardsteen weer laat opknappen. Bovendien wordt de beukenhaag in het voorjaar gesnoeid.

Goedhart hoopt nog mee te maken dat ook het straatwerk wordt hersteld. “Want ik zit in reservetijd.” Hij weet namelijk niet hoeveel tijd op aarde hem nog is vergund, sinds een ernstige ziekte hem zo in de greep heeft.

Kijk voor de voortgang van de kunstwerken-rubriek regelmatig op www.monumentenlandschap.nl

Het Waterornament van kunstenaar Oscar Goedhart. Boven in 2020, tot voor kort waterloos en staand in het gras. Beneden in 1995, water borrelend en omgeven door cirkels van straatwerk.

Deel het op Social Media