Bijlage 1:

Verkoop(plannen) al voor drie van twaalf kerken Berg en Dal

De gemeente Berg en Dal is bezig met een soort inhaalrace om een Kerkenvisie op te stellen. De tijd dringt. Drie (foto) van de twaalf geïnventariseerde kerken zijn al of worden nog op afzienbare termijn verkocht. De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) zegt dat het wel een jaar kan duren voor er een voldragen Kerkenvisie  is (zie filmpje).

De komende maanden gaat de gemeente Berg en Dal gesprekken aan met de diverse kerkbesturen. Voor de zomer hoopt ze zover te zijn, dat de gemeente en parochies andere partijen kunnen spreken en polsen wat de wensen zijn. Tussen juli en oktober vorig jaar heeft Berg en Dal een projectplan opgesteld met de procedure waarmee ze de thematiek wil aanpakken. Het rijk heeft 25.000 euro verstrekt voor de totstandkoming van de uiteindelijke Kerkenvisie.

Wil de gemeente in samenspraak met kerkbesturen en andere belanghebbenden tot vruchtbare afspraken komen over een herbestemming, dan is haast geboden. De Grote Bartholomaeuskerk in Beek is intussen namelijk al verkocht aan vastgoedontwikkelaar Dornick BV, net als de Heilige Remigiuskerk in Leuth. Voor Goddelijk Hart van Jezus in De Horst is in Spierings Medische Techniek een serieuze overnamekandidaat gevonden. Maar inwoners van De Horst zelf willen er graag een dorpshuis in vestigen. Voor gemeente en kerkbestuur zijn er afwegingen te maken.

Onbekend nog is hoe hoog de werkelijke nood bij de diverse kerkbesturen is om ook van sommige andere gebouwen afscheid te nemen omdat ze financieel een te zwaar blok aan het been zijn geworden. De gemeente hoort het graag van ze en kan pas daarna proberen om in gezamenlijkheid een plan de campagne te maken. De hamvraag is steeds hoe een nijpend probleem op de best mogelijke en gewenste manier het hoofd kan worden geboden.

Behalve de drie al genoemde kerken staan er op de gemeentelijke lijst nog negen kerken waar nog steeds erediensten worden gehouden. Het zijn het Bartholomeuskerkje (Beek), Onze Lieve Vrouw van het Heilig Hartkerk (Berg en Dal), Heilige Antonius van Paduakerk (Breedeweg), NH Kerk Groesbeek (Groesbeek), Heilige Cosmas en Damianuskerk (Groesbeek), Cenakelkerk (Heilig Landstichting), St.-Laurentiuskerk (Kekerdom), St.-Antonius van Padua kerk (Millingen aan de Rijn), en de Heilige Hubertuskerk (Ooij).

Wethouder Annelies Visser had tijdens de vergadering van de zogenoemde Carrousel (foto) graag gehoord hoe de verschillende politieke geledingen het projectplan van de Kerkvisie beoordelen. Ze had graag concrete inbreng en suggesties gekregen die ze had kunnen meenemen naar gesprekken met de parochies en kerkbesturen.

Maar zoiets gebeurde niet. Er kwamen veel opmerkingen dat de gemeente ‘niet de eigenaar’ is van de kerken, vragen ‘wat de gemeente er eigenlijk over te zeggen heeft’ en suggesties ‘om ook rekening te houden met emoties van bewoners’. Wethouder Visser was enigszins teleurgesteld over wat ze hoorde aan ideeën: “Ik had gedacht hier wat te halen.”

 

Tekst en foto’s Henk Verhagen

Deel het op Social Media