Bijlage 1:

Verbouwing Pastorie Groesbeek naar verwachting volgend jaar

Pastoor Henk Janssen verhuist op termijn naar de achterzijde van de Pastorie in hartje Groesbeek. De pastoraal leider van parochie HH Cosmas en Damianus en zijn kerkbestuur maken plaats voor de komst van zes jongeren met een licht verstandelijke beperking. Om huisvesting voor deze doelgroep te bewerkstelligen heeft Jan Hendriks het initiatief genomen.

Eens was er sprake om in de Pastorie een bed- and breakfast op te zetten, zoals dat bij de Bartholomaeuskerk in Beek-Ubbergen ook is gebeurd. Zover is het niet gekomen. “We zijn al langer bezig met de pastorie”, leidt pastoor Janssen de nieuwe fase in. “Ik ken Jan Hendriks redelijk goed.”

Uit een gesprek met dagblad De Gelderlander ontvouwt Hendriks dat hij met zijn bouwplan een belofte inlost aan zijn dochter, die een licht verstandelijke beperking heeft en nu in Cuijk woont. Op haar 25ste zou ze, had hij haar toevertrouwd, weer in Groesbeek wonen.

Janssen bevestigt de afspraken met Hendriks. “De woonruimten zijn bedoeld voor zes jong volwassenen. Overdag werken zij en daarna zijn ze thuis. De architect heeft zes kamers in de pastorie weten in te passen. Elke kamer krijgt nog een douche, wc en kleine kitchenette.” Verder krijgen de jongeren de beschikking over een gezamenlijke eetkamer die tevens dienst doet als huiskamer, waar bijvoorbeeld televisie gekeken kan worden.

“Het gevolg is wel dat we als kerkbestuur moeten verkassen”, zegt de pastoor. “De achterkant van de pastorie wordt daartoe uitgebreid met twee kamers waar wij heengaan. De pastorie krijgt daar dan een rechte achterlijn.” Het Berg en Dalse college van burgemeester en wethouders is volgens Janssen op zich al akkoord met dit plan. En ook bij omgevingsdienst ODRN valt het in goede aarde. “We zijn dus al een stuk op weg.”

Om het enthousiasme wat te temperen, wijst Janssen op allerlei formele stappen die nog gezet moeten worden. “Er dient nog wat tekenwerk gedaan te worden, daarna volgt de gang naar het bisdom. De verbouwing van de pastorie mag dan in zes maanden voltooid kunnen zijn (zoals Hendriks aan de krant had voorgerekend; HV), eerst zal toch de aanbouw met twee kamers gerealiseerd moeten worden.”

De pastorie is, als vervanging van de oude pastorie, gebouwd in 1922-1923. Dankzij een zachte winter konden de werklui destijds ongehinderd vooruit. Het ging zo vlot dat de pastorie op 17 juni 1923 gereed was en de pastoor met kapelaans en dienstbodes op 17 juni er hun intrek al konden nemen.

Janssen zegt qua planning blij te zijn wanneer alle belanghebbende instanties dit jaar groen licht geven voor het project. “Dan kan denk ik, de bouw in 2021 beginnen.”

 

Tekst en foto’s: Henk Verhagen

Deel het op Social Media