Stichting Monument en Landschap

Slib gelukkig niet opgeslagen in Wylerbergmeer

BEEK – Hoewel de kaarten slecht waren voor bezwaarmakers zoals Stichting Monument en Landschap, heeft eigenaar Leisurelands na overleg besloten toch geen baggerslib in een deel van het van het Wylerbergmeer op te slaan. Het slib dat vrijkomt bij het uitdiepen van het meer, wordt nu verdeeld over naburige weilanden.

Het slib dat vrijkomt bij het uitdiepen van het meer, wordt nu verdeeld over naburige weilanden.
Stichting Monument en Landschap vond en vindt dat het opslaan van levengevaarlijk slib achter damwanden landschappelijk en cultuurhistorisch verwerpelijk is. Het druist in tegen de principes van duurzaamheid.
Leisurelands had echter van de voorzieningenrechter al wel toestemming gekregen om het slib in een hoek van het meer te bergen. Monument en Landschap had aangekondigd er alles aan te doen om opslag op deze wijze met alle wettelijke middelen te bestrijden.
Zover hoeft het echter niet meer te komen omdat Leisurelands zich tijdens overleg schappelijk opstelde en vatbaar was voor argumenten om het slib niet in het meer, maar in de buurt daarvan kwijt te raken. De eigenaar gaat het meer uitbaggeren om de kans op blauwalg te voorkomen, een voornemen waar geen enkele bezwaarmaker moeite mee heeft.

Deel het op Social Media

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest