Bijlage 1:

Gemeente maakt vestiging bedrijf in kerk De Horst ruimtelijk mogelijk

Het ruimtelijk pad voor vestiging van Spierings Orthopaedics in de kerk van De Horst is geëffend. Burgemeester en wethouders van Berg en Dal hebben besloten planologisch mee te werken.

B. en W. zijn bereid om het bestemmingsplan dusdanig te wijzigen dat het Nijmeegse bedrijf het achterdeel van het Goddelijk Hart van Jezus kan betrekken. De kerk staat sinds januari 2016 leeg en had bijna een brouwerij als nieuwe gebruiker gehad. Maar dat ging niet door. Dat Spierings de kerk nu kan kopen, is nog geen uitgemaakte zaak. Wel lijkt de ondernemer sneller kans te maken dan het initiatief in De Horst om er een dorpshuis in onder te brengen. Het plan is er wel, maar de centen niet.

Het Berg en Dalse college verbindt een voorwaarde aan haar ruimtelijke medewerking: Spierings dient de inwoners en wijkraad bij zijn plannen te betrekken. Of en hoe hij dat doet, is niet bekend. Hij reageert niet op de vraag om een toelichting te geven op de stand van zaken.

Duidelijk wordt wel uit de gemeentelijke mededeling dat de aspirant-koper de kerk zoveel mogelijk in de oorspronkelijke staat zal behouden. De Mariakapel en klokkentoren bijvoorbeeld blijven intact. Volgens de gemeente wordt in het voorste deel, met behoud van het altaar, een ontmoetingsruimte ingericht.

In het achterste gedeelte wordt het orthopedische bedrijf gevestigd; daar worden verdiepingen gecreëerd. Het bedrijf krijgt een nieuwe ingang aan de oostkant van de kerk. De aangrenzende sacristie met garage wordt omgebouwd tot een woning met berging.

De gemeente heeft er oog en oor voor dat wijkraad Stichting tot Exploitatie Parochiehuis De Horst (STEP) ook interesse heeft in de kerk. “Zij wil graag de faciliteiten en activiteiten van dorpshuis De Slenk verhuizen naar het kerkgebouw. Om de aankoop en verbouwing van het kerkgebouw gedeeltelijk te kunnen bekostigen wil zij De Slenk en de daarbij behorende kavel verkopen. Op deze plek kunnen dan nieuwe appartementen of woningen worden gerealiseerd”, zegt de gemeente over dit initiatief.

  1. en W. spreken zich nog niet uit wat zij daarvan vinden en zeggen daar binnenkort een principebesluit over te nemen. Dat de gemeente de ondernemer terwille is door hem alvast ruimtelijke mogelijkheden te bieden, wil volgens het college niet zeggen dat hij wordt voorgetrokken. “De wijkraad is op de hoogte van het plan van de ondernemer. Uiteindelijk is het aan het kerkbestuur voor welke partij zij kiezen.”

De ontmoetingsruimte waarover de gemeente spreekt, zou volgens pastoor Henk Janssen van Parochie Groesbeek geschikt zijn voor vieringen, concerten en exposities. Achterin de kerk zou Spierings zich gaan vestigen. “Het bedrijf komt op de eerste verdieping, er komen een of twee personen werken. Protheses worden er in een clean room zo schoon gemaakt dat ze veilig in het menselijk lichaam geplaatst kunnen worden.”

Janssen zegt dat Spierings contact heeft gehad met de wijkraad. Het kerkbestuur heeft nog geen keuze gemaakt welk van de initiatieven -commercieel of maatschappelijk- het gaat worden. Beide initiatieven hebben nog een hele weg te gaan voordat er volgens de pastoor ultieme duidelijkheid gegeven kan worden.

“Ik praat pas over verkoop”, zegt Janssen, “zodra al het andere rond is.” Eén van die dingen is bijvoorbeeld de planologische medewerking zoals de gemeente zojuist gegeven heeft. Maar er is meer. “Spierings moet aan voorwaarden voldoen. Parkeeronderzoek moet uitwijzen hoe dat gaat met auto’s van het bedrijf, de school, de kinderopvang. De monumentencommissie moet zich nog uitspreken. En de vraag is of de gemeente grond wil verkopen die Spierings als parkeerplek benut.”

Niet alleen voor de ondernemer is er nog werk aan de winkel, ook de wijkraad moet aan de bak. “Ik weet niet of de gemeente het plan van de wijk steunt. Ik weet niet of er op de plek van het dorpshuis woningen mogen komen.” Grondverkoop, fondsenwerving; wat de wijkraad ook begint, er zal tijd mee gemoeid zijn. “De wijkraad moet bewijzen dat het genoeg vlees op de botten heeft.”

Janssen heeft overigens een alternatief plan dat nog in de kinderschoenen staat: de kerk voor de helft te laten gebruiken voor commerciële doeleinden, en voor de andere helft voor religieuze vieringen. “Die mogelijkheid bestaat sinds kort. Dat pad ga ik bewandelen.” Welke weg de parochie ook inslaat, altijd zal ze bij het bisdom te biechte moeten of plannen ook werkelijkheid kunnen worden. “Ik kan de kerk dus niet symbolisch voor een euro verkopen, want dat zal niet geaccepteerd worden in Den Bosch.”

De pastoor vindt dat Spierings aan nogal wat eisen van de gemeente moet voldoen. “Ze vragen nogal wat.” Hij schat in dat sommige onderzoeken en andere zaken pas in september opgepakt zullen worden, nu de wereld gegijzeld is door het Coronavirus. En al hoeft Janssen niet op stel en sprong van de kerk af, eens dient het er wel van te komen. “Financieel krijgt de parochie steeds minder inkomsten.” Ter compensatie van dat gemis dient de parochie wel vastgoed van de hand te doen.

Volgens Janssen laat het parochiebestuur zich niet opjagen. “Het gaat ons erom om op een goede manier afscheid van de kerk te nemen. Ik koop er niks voor om snel te verkopen en dan over enkele jaren met lede ogen te moeten toezien dat het niet is wat we gehoopt hadden.”

 

Tekst en foto: Henk Verhagen

Deel het op Social Media