Bijlage 1:

De toekomst van de Bartholomaeuskerk

De verkoop van de Bartholomaeuskerk in Beek is vicevoorzitter Harry Sanders van Parochie Maria ten Hemelopneming zwaarder gevallen dan hij had ingeschat. “Het is heel veel werk geweest”, blikt hij terug. Het heeft hoofdbrekens gekost, er is veel tijd in gesprekken en rondleidingen gaan zitten, en ook lichamelijk moesten bestuur en vrijwilligers aan de bak. “We moesten allerlei objecten uit de kerk halen.”

Op zich mag de parochie zich in de handen wrijven dat de kas goed gespekt wordt. De grote Bartholomaeuskerk in Beek heeft ze voor 1,5 miljoen euro verkocht aan vastgoedbedrijf Dornick BV van Ton Hendriks, die zich sinds half februari officieel eigenaar mag noemen. Verder komt in de parochiekas nog 700.000 euro van de Sint Antonius van Paduakerk in Leuth, die ze rond half april denkt te verkopen. Niettemin is Harry Sanders een voorzichtig man die wijst op de kosten van de drie resterende kerken.

Terugblikkend vindt Sanders het ‘doodzonde’ dat de parochie de Beekse Bartholomaeuskerk heeft moeten verkopen. “Alleen aan onderhoud moesten we elk jaar al 60.000 euro reserveren. De nieuwe eigenaar moet de komende jaren voor groot onderhoud daarnaast nog eens 400.000 euro op tafel leggen.” De parochie heeft er heel veel werk mee gehad, zegt hij. Zo’n vijftien serieuze gegadigden hebben een grote rondleiding gekregen; van hen bleven er vijf over. “Want niet van iedereen kreeg je een bieding.”

Ton Hendriks werd ‘winnaar’ om meerdere redenen. “Doorslaggevend was de prijs die hij wilde betalen en het vertrouwen dat we in hem als ondernemer hadden. Want het moest wel iemand zijn die daadkrachtig genoeg is om er iets moois van te maken. Hendriks is iemand die prima op de lange termijn kan denken.” Sanders hamert erop dat de parochie de kerk niet had kunnen verkopen zonder meteen ook als ensemble de pastorie, het eetcafé en de parkeerplaatsen erbij te doen. “Op zich was er voor ons geen reden om de pastorie te verkopen; die bracht ons netjes de huur op. Maar om de kerk kwijt te raken, moesten we meer onroerend goed inbrengen.”

Hendriks wil in de Beekse kerk een brouwerij en koffiebranderij beginnen. Sanders: “En hij wil er een horecafunctie aan geven. De Jopenkerk in Haarlem heeft als voorbeeld gefungeerd, daar is Hendriks ook wezen kijken. Het draait daar als een tierelier. Ik vind het een lofwaardig streven van Hendriks om zoiets in Beek ook op te zetten. Hij heeft al heel veel horeca.” In de veertiende-eeuwse kerk in Haarlem zijn een grand café, restaurant, brouwerij en multifunctionele zaal (in de voormalige pastorie) ingericht.

In de kerk zijn achtergebleven: het rijksmonumentale Lindsenorgel, de hoofd- en zijaltaren die worden afgedekt, de kerkbanken en de communiebank.

“Het hoofdaltaar komt achter glas. De Kruiswegstaties blijven er hangen; omdat erachter namelijk geen marmer zit, zouden er lelijke plekken achterblijven wanneer ze verwijderd zouden zijn”, aldus Sanders. “De staties zijn, net als het marmeren doopvont, aan Dornick in bruikleen gegeven. Als Hendriks ze wil verwijderen, gaan ze naar de parochie terug.”

Verwijderd zijn wel alle beelden. “Op één na: Sint Jozef die in de balustrade van het koor zit. Die hoort daar ook authentiek thuis en kwam met de balustrade oorspronkelijk van de kerk in Blokker. De andere vier beelden uit de balustrade zijn naar de bisschoppelijke opslag in Den Bosch gegaan.”

De beelden van Bonifacius en Willibrordus zijn overgebracht naar de Sint Antonius van Paduakerk in Millingen aan de Rijn. Deze kerk verwelkomt ook twee marmeren beelden van Cuypers. Sanders: “Van de andere objecten moeten we nog uitzoeken wat we willen behouden.”

Er is volgens Sanders veel tijd gaan zitten in de voorbereidingen en de verkoop van de kerk zelf. “En als je een kerk verkoopt, moet je er ook voor zorgen dat ze ontruimd wordt. Het bestuur en vrijwilligers zijn drie avonden van acht tot half twaalf bezig geweest om de spullen eruit te halen.”

Ook het kleinere orgel uit Beek is verhuisd, en wel naar Milllingen. “Het is een Verschueren-orgel dat al deels gerestaureerd was. We laten nog enkele registers schoonmaken en dan is het weer in prima staat.” Ook de Heilige Hubertuskerk in Ooij wordt bedeeld. Die had een slecht functionerende geluidsinstallatie. De ergernis daarover wordt weggenomen, nu Ooij de beschikking krijgt over de puike geluidsinstallatie uit de Bartholomaeus.

Tekst en foto’s Henk Verhagen

Deel het op Social Media