Bijlage 1:

ANBI

Onze Stichting is door de belastingdienst aangemerkt als Culturele Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Uw donatie komt daardoor voor extra aftrek in aanmerking (indien uw totale giften boven het drempelbedrag komen). Particulieren mogen in de aangifte inkomstenbelasting 1,25 keer het bedrag van de gift aftrekken. Ondernemingen die onder de vennootschapsbelasting vallen, mogen 1,5 keer het bedrag van de gift aftrekken in de aangifte vennootschapsbelasting.

 

De belastingdienst stelt vanaf 1 januari 2014 een aantal nieuwe voorwaarden die als doel hebben het verrouwen van het publiek in de filantropische sector te bevorderen. Via internet moeten verschillende gegevens terug te vinden zijn. Hier staan ze op een rijtje:

 • De naam: Deze staat bovenaan in het logo
 • Het fiscaal nummer: 8070.89.114
 • Inschrijving Kamer van Koophandel onder nummer 41055192
 • De contactgegevens: klik hier
 • De bestuurssamenstelling en de namen van de bestuurders: klik hier
 • Het beleidsplan: klik hier
 • Het beloningsbeleid:
  • Bestuurders ontvangen enkel een vergoeding voor gemaakte onkosten
  • Personen die bereid zijn om substantieel vrijwillig werk te verrichten voor de stichting, mogen aanspraak maken op de vrijwilligersvergoeding binnen het kader van de fiscale wetgeving. Zij zijn vrij om om deze vergoeding al dan niet aan de stichting te doneren.
 • De doelstelling: klik hier
 • Een verslag van de uitgeoefende activiteiten: Deze zijn terug te lezen in de nieuwsbrieven, klik hier
 • Een financiële verantwoording: deze kunt u opvragen bij de penningmeester: penningmeester@monumentenlandschap.nl

Klik hier voor de oprichtingsakte van de stichting (13.4.1977)

Klik hier voor de statuten van onze stichting

Klik hier voor de gewijzigde statuten (9.5.2016), de naam van de stichting is voortaan “Stichting tot Behoud van Monument en Landschap in de Gemeente Berg en Dal”.

 

Een Culturele Algemeen Nut Beogende InstellingVoor meer informatie over ANBI, klik op http://www.anbi.nl