Wederopbouwarchitectuur in de gemeente Berg en Dal VII: Leuth vervolg  Het postagentschap van Leuth was voordien gevestigd in boerderij "De Hoekpol", nu Pastoor van Tielstraat 60. De vooroorlogse boerderij van H. Coerwinkel werd grotendeels verwoest en in 1947 herbouwd in opdracht van het Bureau Wederopbouw Boerderijen naar ontwerp van W. van Boldrik en R. de Vries. De veeschuur en open veldschuur werden bijgebouwd in 1951 respectievelijk 1969. Tot de aanleg van de Pastoor van Tielstraat was de boerderij bereikbaar via een veldweg vanaf de Steenheuvelsestraat. Het postagentschap bevond zich in de hoekkamer aan de rechterzijde van het woongedeelte. De voorgevel van het woonhuis ligt aan de achterzijde, met een moestuin ervoor en de naam "De Hoekpol" in verzonken letters. De boerderij is van het hallenhuistype, met een voor- en achterhuis met traditionele middengang, dwarsdeel en stal. Het dak heeft wolfeinden. In en om Leuth treffen we talloze wederopbouwboerderijen aan. Het zou te ver voeren ze allemaal te beschrijven. Ik noem er een aantal, alle ontworpen door Willy van Boldrik.   Bredestraat 39, "Geert-Hoeve" uit 1950 voor Joep Daamen (Gertzoon). In 1954 volgde een vrijstaand koelhuis voor de bewaring van tuinbouwproducten. Het is een goed bewaard gebleven ensemble met hagen rond de voortuin. Het woonhuis heeft blauwe muldenpannen en roodkleurige gevelsteen.   Steenheuvelsestraat 4 (bouwjaar 1950) is een kop-hals- rompboerderij met aardige details. De boerderij (van W. Keukens) werd voltooid in 1951 in opdracht van het Bureau Wederopbouw Boerderijen naar ontwerp van W. van Boldrik.   Kapitteldijk 3 werd voor de familie M. Janssen in 1950 herbouwd in opdracht van het Bureau Wederopbouw Boerderijen, nadat de oude boerderij compleet verwoest was. Tot de oplevering moest de familie in een kleine noodwoning aan de andere zijde van de dijk wonen. Het pand is tegenwoordig witgeschilderd. Langzaam maar zeker veranderde Leuth van een grotendeels agrarische kern met boomgaarden, veldjes en boerderijen, deels op pol, naar een meer gestructureerd bebouwd dorp.  Rond boerderij De Pol, Plezenburgsestraat 2, gebouwd in 1907 op oudere grondslag, krijgt men nog een idee van de vooroorlogse situatie in Leuth.   Een groot contrast met de voordien landelijke uitstraling van het dorp en de tot dan toe traditionele stijl van herbouwen vormt het in 1962 geopende gebouw van de Boerenleenbank aan de Steenheuvelsestraat 72. In de latere wederopbouwperiode (vanaf ca. 1965) kwam er in het bouwen meer ruimte voor functionalisme. Er kwamen meer blokvormige gebouwen met platte daken, met vereenvoudigde sobere vormgeving (zonder veel decoratieve elementen) en meer nadruk op het horizontale. Materialen waren vaak beton en glas.  Vanuit de Raiffeisen gedachten (Friedrich Wilhelm Raiffeisen 1818-1888) werden vanaf 1898 zo'n 1300 plaatselijke zelfstandige coöperatieve agrarische banken met twee Centrale Banken opgericht. Op levensbeschouwelijke gronden was er een scheiding tussen de katholieke Boerenleenbanken en de neutrale Raiffeisenbanken, welke laatste verenigd waren onder de Centrale in Utrecht. De Centrale Boerenleenbank stond in Eindhoven, in 1966/67 was er aan het Fellenoord een nieuw gebouw ontworpen door de architecten E. en H. Kraaijvanger. Het pand van de Boerenleenbank in Leuth vertoont grote overeenkomsten met onder andere bankkantoren in Helmond en Rijssen. Vóór de opening van het nieuwe bankkantoor had de Boerenleenbank enige tijd kantoor gehouden op een kamer in de cafetaria van Piet Verheyen, later in boerderij "De Grote Both" tussen Leuth en Kekerdom (eigenaar H. Daamen). Bij een brand in de nacht van 18 december 1956 ging alleen het achterhuis verloren en "konden documenten en bescheiden tijdig in veiligheid worden gebracht" (De Gelderlander 19-12-1956). Op de dag van de opening sprak burgemeester Sassen zijn blijdschap uit over het feit dat Leuth, toch al zo zwaar getroffen tijdens de oorlog, in aanmerking was gekomen voor een hoofdvestiging van de Boerenleenbank. Ook was er waardering voor de "uitzonderlijk fraaie" bouwstijl van beide nieuwe panden. De architect (H. Michon uit Haaksbergen, die veel voor de Raiffeisen-Boerenleenbank ontwierp) had, aldus de burgemeester, het traditionele bouwen in de dorpen doorbroken.  De Boerenleenbank Kekerdom, aan de Weverstraat, werd op dezelfde dag geopend als Leuth. Filiaal Kekerdom viel onder Leuth. Beide gebouwen zijn inmiddels niet meer in gebruik als bankkantoor.  In de jaren 60 volgden in het kader van de wederopbouw nog enkele uitbreidingsplannen in het dorp Leuth. Dit betrof complexen van woningwetwoningen in bijvoorbeeld de zijstraten van de Bredestraat.   Leuth, Bredestraat 39, Geert-Hoeve. Architect W. van Boldrik 1950. Leuth, Steenheuvelsestraat 4. Architect W. van Boldrik 1950. Leuth, Kapitteldijk 3, boerderij M.J.W. Janssen in de jaren 50. Architect W. van Boldrik 1950.  Leuth, Steenheuvelsestraat 72, kantoor van de Boerenleenbank, 1962.