Wederopbouwarchitectuur in de gemeente Berg en Dal, deel 5 Een goed voorbeeld is de opkomst van een gericht beleid om het auto- en vrachtverkeer ruim baan te geven in zowel de stad als op het platteland. Ook het versterken van bepaalde kernen (door concentratie van voorzieningen en woningbouw) en het opheffen van gehuchten en buurtschappen valt onder deze noemer. Voor nieuwe woonwijken werd veelal gekozen voor een lineaire structuur met rechte gevelwanden en een hoekig stratenpatroon. Dit was vernieuwend, terwijl er in de eerste jaren na de oorlog vaak nog wel voor een traditionele vormentaal werd gekozen. Voor de particuliere herbouw was er de eerste jaren een groot gebrek aan bouwmateriaal. Toch kwam ook deze in de loop van 1947 op gang. In Leuth werden de Sint Remigiuskerk en pastorie in dit jaar her- bouwd. In afwachting hiervan waren de missen gehouden in de schuur van boerderij enckenshof aan de Morgenstraat. Voor de mis werd de door dorpssmid Booltink vervaardigde noodklok geluid. De herbouw van kerk en pastorie geschiedde naar de vooroorlogse tekeningen van H.C. van de Leur. De pastorie staat haaks op de kerk, die met de hoofdingang richting het Kerkplein staat. Terwijl de kerk, voltooid in 1935, in stijl en vormentaal een expressieve uitstraling heeft, past de stijl van de in 1939 gebouwde pastorie in die van de Delftse School. Kenmerkend hiervoor zijn de eenvoudige traditionele gevelopbouw, meerruitsvensters en een tuitgevel met schouderstukken  In de nok bevindt zich een stolpraam, in de achtergevel een loggia. Op de Ravenberg in Beek bouwde Van de Leur in 1937 een vrijstaande woning (nu Ravenberg 9) in een vergelijkbare stijl. Aan de pastorie werd in 1955 een vrijstaande garage toegevoegd naar ontwerp van H.G. van den Boogaard. Aan het Kerkplein werden in 1946 op nummer 7 het café en op nummer 5 de kruidenierswinkel van de familie Rutten (er waren drie broers) herbouwd. Het ontwerp van Willy van Boldrik voor het café van Toon Rutten (die tevens een taxibedrijf had) kenmerkt zich door een geknikte dakvorm met tuitgevels en een detaillering met muurijzers, dakkapel (met schouderstukken) en segmentbogige deuropening. De feestzaal bevond zich aan de Veldstraat 8, de woning aan het Kerkplein in het linkergedeelte naast het café, dat overigens in gebruik is gebleven tot 1983. De kruidenierswinkel van Albert Rutten, Kerkplein 5, is verbonden met het café via de garage. Het pand heeft een deuropening met bovenlicht (geprofileerd) en een dakkapel met luiken. Ook dit pand heeft tuitgevels. De bakkerij van Herman Rutten keerde niet terug op het Kerkplein, maar werd herbouwd aan de Steenheuvelsestraat. Voor H. Janssen bouwde architect H.G. Van den Boogaard in 1951 aan Kerkplein 3 een woonhuis met geknikt zadeldak en een uitlopende schoorsteen. Typerend voor de stijl van architectenbureau Van den Boogaard zijn het gebogen tuinmuurtje (niet meer aanwezig) en de fraai vormgegeven gesmede beugels voor de dakgoten. Café De Rosmolen van de familie Vierboom was eveneens zwaar beschadigd en werd herbouwd op de hoek van Kerkplein en Steenheuvelsestraat. Het pand werd sindsdien meermaals gewijzigd.  Klik hier om naar deel 6 te gaan     Herbouwplan voor Leuth. De Bredestraat sluit recht aan op de Steenheuvelsestraat, waar de scherpe bocht uit gehaald is. Het Kerkplein is breder geworden. Detail van kaart in het Regionaal Archief Nijmegen.   Leuth, Kerkplein. Foto P. Coenen    Leuth, Morgenstraat hoek Steenheuvelse- straat. Vml. noodkerk. Foto Jan van Eck.   Leuth, vml. pastorie St Remigiuskerk. H.C. Van de Leur 1939/1947   Leuth, vooroorlogse situatie Kerkplein, met op de voorgrond vml. café Vierboom, herbouwd als café-restaurant De Rosmolen. Op de achtergrond café-bakkerij- kruidenierswinkel van de familie Rutten. Let ook op het nog niet geëgaliseerde en verlaagde Kerkplein en de verspringende rooilijn, die na de oorlog niet terugkeerde. Foto met dank aan Jan van Eck.    Leuth, Kerkplein 7/Veldstraat 8, vml. café- zaal Rutten en woonhuis. Architect W. van Boldrik 1946. Foto P. Coenen.    Leuth, links Kerkplein 5, vml. kruidenierswinkel Rutten. Rechts nr. 7, vml. woonhuis/café Rutten. Architect Willy van Boldrik 1946. Foto P. Coenen.    Noodklok, gesmeed door firma Booltink en gebruikt als nood- kerkklok. Foto Jan van Eck