Wederopbouwarchitectuur in Gemeente Berg en Dal deel 15: In nieuwsbrief 64 kwam boerderij 'De Wiel' (huidig adres Kerkdijk 50 Wercheren) al kort aan bod. "De Wiel' is een van de oudste veldnamen van de Ooijpolder. Het vooroorlogse boerderijcomplex (destijds aangeduid met adres 'Ooysche Dijk te Erlecom' of 'Persingen P14') was sinds begin jaren 1920 eigendom van Zeger Stappershoef, afkomstig uit Beusichem en grootvader van de huidige eigenaar. Zeger woonde eerst op boerderij 'Oortjeshekken' (Erlecomsedijk 2, nu eigendom van W. Reijnen), maar had deze door de crisis moeten verkopen (op 29 januari 2017 is deze helaas afgebrand, PC) en was in Wercheren met zijn vrouw opnieuw begonnen. Daar sloeg het noodlot toe: in 1926, kort nadat een windhoos het dak eraf had geblazen, overleed Zeger. Zijn weduwe nam het boerenbedrijf over samen met de kinderen en een ongetrouwde broer. In 1938 werd er een nieuwe loods gebouwd op het perceel. Kaartje uit 1938, behorend bij vergunning tot bouwen van een loods. Bouwarchief Ubbergen (RAN) De boerderij werd in de winter van 1944, vermoedelijk door Amerikanen, met fosforgranaten in brand geschoten. De familie Stappershoef was in oktober naar verschillende plaatsen in bevrijd gebied geëvacueerd. Piet Stappershoef (1915-1998) was lid van een Ooijse verzetsgroep en bevond zich op vrijdag 22 september (tegen de voorschriften) in de Ooijpolder. Hij overleefde de beschietingen door in de kelder van zijn ouderlijk huis te schuilen. De kippen verbrandden levend. Naderhand wachtte hij in een sloot tot het donker was en werd hij door een Amerikaanse jeep  opgepikt. Omdat hij de polder door en door kende mocht hij vanaf dat moment meermaals mee op patrouille. Door Duitsers geplaatste 'boobytraps' werden met behulp van schapen opgespoord. Piet zou diverse keren worden opgepakt wegens verblijf in verboden gebied, maar na de oorlog kreeg hij in een persoonlijk met koningin Wilhelmina erkenning voor zijn hulp aan de geallieerden. Hij heeft er zelf nooit veel over willen vertellen. Bouwtekening (detail) voor de herbouw van de boerderij van de familie Stappershoef. De omcirkelde cijfers verwijzen naar een voorbeeldenblad met types ramen en deuren. Ontwerp: Willy van Boldrik i.s.m. Bureau Wederopbouw Boerderijen (architect Romke de Vries Den Haag). Bouwarchief Ubbergen (RAN). Terracotta reliëf van het BWB naast de voordeur van Kerkdijk 50. Foto P. Coenen Boerderij 'De Wiel', Kerkdijk 50. Links de originele voordeur met glas-in-loodbovenlicht en BWB-reliëfsteen, rechts daarnaast de tussenbouw (met vernieuwde toegangsdeur). Foto P. Coenen. In de tussenbouw bevond zich de personeelsingang met twee aparte trappen: een voor het dienstmeisje en een voor de knechten. Foto P. Coenen Na terugkeer uit evacuatie woonde de familie enkele jaren in een eensteens noodwoning die de naam 'De Schulp' kreeg. Het eerste ontwerp voor de nieuwe boerderij werd door het Bureau Wederopbouw Boerderijen afgewezen op grond van een te hoog kubieke metertal. Uiteindelijk kwam er een ontwerp voor een kop-hals-rompboerderij met verhoogde bovenverdieping, waardoor er meer woon- en staloppervlak overbleef. Het woongedeelte was door middel van een tussenbouw verbonden met de koeienstal. De vrijstaande paardenstal werd later verbonden met de rest van het gebouw. Vlak na de oplevering gaf het Bureau Wederopbouw Boerderijen rondleidingen op het erf. De totale kosten voor de herbouw bedroegen 110.000 gulden. De huidige eigenaar, Zeger Stappershoef, is de zoon van Piet en werd in 1955 in de nieuwe boerderij geboren. Hij houdt het gehele complex, dat nog steeds in gebruik is als boerenbedrijf en inmiddels een gemeentelijk monument, zoveel mogelijk in oorspronkelijke staat.   Boerderij 'De Wiel' in 2016, nog steeds met 'huisschaap'. Foto P. Coenen Bronnen: Familie Stappershoef; Bouwarchief Ubbergen (RAN); Hans Fun, Littekens van Market Garden; Margot van Boldrik en Daaf Wijlhuizen, In water en vuur