Wederopbouwarchitectuur deel 14, In deel 13 hebben we al aandacht besteed aan de buurtschap Wercheren, die voor een groot gedeelte verwoest werd in de winter van 1944-45. Niet alle vooroorlogse woningen en boerderijen werden herbouwd. Gelderlander 9-5-1947. Veel mensen wonen nog in noodwoningen, maar het leven gaat door. Voor de oorlog had de familie (Gradus) Arts aan de Bandijk (nu Kerkdijk 34) een woning (met onderverdieping in de dijk) en een schuur met stalling. De boerderij, gebouwd in 1926, werd op vrijdag 22 september 1944 kapotgeschoten door Amerikanen, terwijl de bewoners in een zelfgemaakte schuilkelder achter het huis zaten. Na de bevrijding werd er op het perceel een noodwoning gebouwd. Kerkdijk 34 (vh Persingen, nu Ooij), ontworpen door W. van Boldrik (aannemer H.J. Giesbertz) voor de familie Arts Bouwtekening voor Kerkdijk 34. Architect Willy van Boldrik, 1950. Bouwarchief Ubbergen (Regionaal Archief Nijmegen). De Gelderlander 7-7-1950. De aanbesteding wordt gewonnen door de firma Giesbertz te Nijmegen. De bouwkosten worden geraamd op een kleine 40.000 gulden. Luchtfoto van de nieuw gebouwde boerderij van Arts, 1950-1951. De noodwoning staat rechts van het woonhuis. Collectie Hans Giesbertz Het nieuwe woonhuis van de boerderij kreeg een zadeldak van rode pannen en  meerruitsvensters met groene luiken. Er kwamen ook een paardenstal en een  wagenschuur met fruitsorteerplaats. Even verderop aan de Kerkdijk 46 werd na de oorlog voor steenfabrieksarbeider M. van de Brink door architectenbureau Van den Boogaard een dijkhuisje herbouwd.  Oorspronkelijk had het veel typische wederopbouw-details, zoals sierlijke  gootbeugels en meerruitsvensters. Het was roomwit geschilderd op een zwarte  plint en had rode pannen en groene luiken. Het pand is inmiddels onherkenbaar  veranderd. De in een prachtige boomgaard aan de Ooijse Bandijk (nu Kerkdijk 50) gelegen  kop-hals-rompboerderij, een gemeentelijk monument, werd in 1948 gebouwd naar  ontwerp van Willy van Boldrik. Ongeveer op dezelfde plek stond reeds op de  kadastrale kaart van 1820 een boerderij ingetekend die toebehoorde aan Jan van  Eegeren. Sinds circa 1920 woonde hier de  familie Stappershoef. Detail bouwtekening Kerkdijk 46. Links de linker  zijgevel, rechts de voorgevel. Architectenbureau  Van den Boogaard, 1948. Bouwarchief Ubbergen  (RAN) De Gelderlander 3-6-1955.  Woonhuis en veestal van het boerderijcomplex zijn met elkaar verbonden door een  dwars geplaatste tussenbouw. Op het terrein bevindt zich ook nog een geheel origineel kippenhok uit 1948.   Boerderij 'De Wiel', Kerkdijk 50  (Wercheren nu Erlecom). Architect W.  van Boldrik. Foto P. Coenen 2016  Het schilddak met rode pannen van het woonhuis heeft een verhoogde dakvoet en  twee schoorstenen. Boven de meerruitsvensters bevinden zich hoge segmentbogen,  enkele ingangen hebben een gemetselde omlijsting en rechts naast de voordeur  bevindt zich een terracotta gedenksteen van het Bureau Wederopbouw Boerderijen.  Hierop is een klimmende Nederlandse leeuw afgebeeld.   Gevelsteen van het Bureau Wederopbouw  Boerderijen, zoals ook aanwezig in de  voorgevel van Kerkdijk 50. Foto P. Coenen  2016 (met toestemming van de familie  Aalders gemaakt op het adres Struikenweg 7  te Ooij) Bronnen: Hans Fun,'Littekens van Market Garden'; Hans Giesbertz; Jan van Eck, 'Atlas Ooijpolder  en Duffelt'; H. Verriet, 'Oorlogshandelingen in de Ooij' (Archief gemeente Ubbergen/RAN);  redengevende beschrijving Kerkdijk 50; bouwarchief Ubbergen (RAN); www.meertens.knaw.nl;  Familie Aalders. (PC)