Wederopbouwarchitectuur deel 13, de “route” langs voorbeelden van wederopbouwarchitectuur in de voormalige gemeente Ubbergen. PGNC 5 februari 1845  De Gelderlander 15 mei 1924. De oude naam van Wercheren is "Wergen".  De vroegere heerlijkheid Wercheren, een leengoed van Persingen, was tot en met de 16e eeuw middels lintbebouwing verbonden met het dorpscentrum rond het kerkje van Persingen. Er woonden hoofdzakelijk veeboeren die Nijmegen als afzetgebied hadden. Door de vele overstromingen bleven er uiteindelijk drie kleine gehuchten met hoger gelegen bebouwing over (Persingen, Scherpenhuizen en Wercheren).  Op 22 en 23 september 1944 verschansten zich enkele honderden Duitse militairen achter de Ooijsche Dijk (nu Kerkdijk) in Wercheren. Terwijl de bevolking zich her en der schuil hield (onder andere in het kerkje van Persingen), werden er bij het beschieten van een Duitse afweerstelling door de geallieerden in totaal zeker elf boerderijen in de driehoek Leutsche Straat (nu Werchensestraat) /Ooijsche Dijk (nu Kerkdijk)/Thorenschestraat verwoest.      De herbouw van de verwoeste boerderij van Hent Huisman (nu: Werchensestraat 9) in 1950. Aannemer H.J. Giesbertz staat links, rechts van hem staat opperman Hentje Walraven. Het gehurkte meisje met de bal is Mia Huisman. Tussen de middag werd er gevoetbald.   Detail uit de kadastrale kaart van Ooij (jaren 50-80). Perceel 956 is van de familie Huisman. Een aantal boerderijen en woonhuizen in Wercheren werd na de oorlog herbouwd, niet altijd op dezelfde plek. De boerderij van de familie Huisman (huidig adres Werchensestraat 9, destijds bekend onder het adres Persingen 31A), herbouwd in 1950, is ondanks enkele wijzigingen uit later tijd een fraai voorbeeld van een wederopbouwensemble. Detail uit de bouwtekening voor de nieuwe boerderij van Hent Huisman. De Dienst Bouw- en Woningtoezicht Kring Maas en Waal heeft in de voor- en achtergevel enkele wijzigingen aangebracht. Bureau Wederopbouw Boerderijen (architect Willy van Boldrik), 1950. Bouwvergunningen Ubbergen (RAN). De boerderij van Huisman kort na de voltooiing van het woonhuis in 1950. Vooraan is nog de noodwoning te zien, de vrijstaande schuur rechts van het huis is nog niet gebouwd. (F39323 RAN) Werchensestraat 9 te Persingen- Wercheren. De voormalige stal is inmiddels met het woonhuis verbonden middels een corridor. Wercheren (midden) op een kaart uit 1820.