Vriend worden     Waarom vriend van de Stichting worden? Met uw donatie maakt u het mede mogelijk dat de Stichting: Het cultuurlandschap en monumenten kan beschermen minimaal 4 keer per jaar een nieuwsbrief aan de vrienden van de Stichting kan versturen publicaties en boeken kan uitgeven over de cultuur en historie van de gemeente Ubbergen activiteiten kan organiseren, waar u aan deel kunt nemen bestemmingsplannen kan bewaken De Stichting vraagt om een minimale donatie van € 15,- per jaar. Wilt u zich opgeven als vriend van de Stichting? Klik dan op om u aan te melden bij penningmeester@monumentenlandschap.nl. Uw bijdrage kunt u storten op rekening NL82 RABO 0105 1115 62  ten name van Stichting Monument en Landschap te Beek-Ubbergen. Omdat onze Stichting door de belastingdienst is aangemerkt als Culturele Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI), is uw bijdrage aftrekbaar van het belastbaar inkomen.   Voor meer informatie over ANBI, klik op http://www.anbi.nl