Samenwerking   Stichting tot behoud van Monument en Landschap werkt samen met diverse andere organisaties die zich bezig houden met de geschiedenis, de monumenten en het landschap in de gemeente Ubbergen. De voornaamste zijn:     Heemkundekring De Duffelt / Heimatkundeverein Die Düffel eV Die Duffelt heeft als doel het bevorderen van kennis van en liefde voor de geschiedenis van land en volk van de Duffelt (grofweg het gebied tussen Nijmegen en Kleef). Klik hier om naar de website te gaan.           Stichting van Steen en Natuur Van Steen en natuur heeft als doel mensen kennis te laten maken met de restanten van de steenindustrie en de natuurontwikkeling die hieruit is voortgekomen. Dit kan in het museum van de stichting in Beek (Museum Mooi Nederland) en door middel van een rit in de milieuvriendelijke (zonne-energie) trein die de Ooijpolder en de Duffelt doorkruist. Stichting van Steen en Natuur en Monument en Landschap beijveren zich beide voor het behoud van de relicten van de baksteenindustrie in de polder. In 2004 resulteerde dit in de restauratie van de oude veldoven en het trafohuisje in Natuurreservaat De Groenlanden en de restauratie van het bruggat – een onderdoorgang in de dijk ten behoeve van het smalspoor – in de Spruitenkamp. Klik hier om naar de website te gaan. Stichting Margot van Boldrikfonds In 1994 publiceerde oud-onderwijzeres Margot van Boldrik (1907-2008), sinds 1922 wonend in de voormalige dienstwoning van de lagere school aan de Rijksstraatweg in Beek, het boek Van Natte Beek tot Hondsbeek. Huizen langs de Straatweg van Beek naar Nijmegen. Als hommage aan haar buren beschreef zij hierin niet alleen de geschiedenis van de huizen in haar directe omgeving, maar vooral ook die van de vroegere bewoners. In 1981 was op haar initiatief reeds de Stichting Margot van Boldrikfonds opgericht, met als doel haar privé-archief te behouden voor de toekomst. Inmiddels is deze collectie, die nog steeds aangroeit, grotendeels geïnventariseerd en digitaal toegankelijk. Ook was het Margot's wens dat haar werk zou worden voortgezet. Klik hier om naar de website te gaan. Stichting het Kerkje van Persingen Klik hier om naar de website te gaan.