Samenstelling bestuur drs. A.J.M. de Jong (Toon) Voorzitter toondejong@monumentenlandschap.nl Mw. drs. M.A.C. Mastboom (Marieke) Secretariaat Postbus 34 Onderzoek historische tuinen 6573 ZG Beek Berg en Dal secretaris@monumentenlandschap.nl Mw. A.M.L. Lukassen (Annemiek) Penningmeester en Website Administratie Sprongstraat 22 - 6573 BP Beek-Ubbergen Bankreknr. NL82 RABO 0105 1115 62 t.n.v. Stichting Monument en Landschap te Ubbergen penningmeester@monumentenlandschap.nl (voor de financiële zaken) of postmaster@monumentenlandschap.nl (voor de website)   Mw. drs. P. Coenen-van Kerkhoff (Pieternel) Architectuurhistoricus Pieternel.Coenen@monumentenlandschap.nl Mw. dr. R.M. Neve-Sprenger (Regina) regina.neve-sprenger@monumentenlandschap.nl Mw. drs. M.A.C. Mastboom (Marieke) Onderzoek historische tuinen Marieke.Mastboom@monumentenlandschap.nl dr. T. Thus (Ton) Landschapsarchitect -  stedenbouwkundige                            A.A.T. Tittse (Fred) Open Monumentendag Fred.Tittse@monumentenlandschap.nl drs. W.G.H.M. Tonies (Wiel)  Monumentenwacht Ereleden: A.L.M. Dodemont (Guus)   A.A.E.M. Gijsbers (Ton)   P.L. de Leeuw (Piet), overleden 15.8.2012 De nieuwsbrief wordt verzorgd door: J.L.R.M. Giesbertz (Hans) (geen bestuurslid) Nieuwsbrief Hans.Giesbertz@monumentenlandschap.nl