Samenstelling bestuur dr. M.J.J. Prick (Mathé) Voorzitter mathe.prick@monumentenlandschap.nl Mw. drs. M.A.C. Mastboom (Marieke) Secretariaat Postbus 34 Onderzoek historische tuinen 6573 ZG Beek Berg en Dal secretaris@monumentenlandschap.nl drs. B. Boelens (Bert) Bankreknr. NL82 RABO 0105 1115 62 t.n.v. Stichting Monument en Landschap te Ubbergen bert.boelens@monumentenlandschap.nl penningmeester@monumentenlandschap.nl Mw. dr. R.M. Neve-Sprenger (Regina) regina.neve-sprenger@monumentenlandschap.nl dr. T. Thus (Ton) Landschapsarchitect -  stedenbouwkundige                            A.A.T. Tittse (Fred) Open Monumentendag fred.tittse@monumentenlandschap.nl drs. W.G.H.M. Tonies (Wiel)  Monumentenwacht ir. G. Boot (Gerhard) gerhard.boot@monumentenlandschap.nl Ereleden: A.L.M. Dodemont (Guus)   A.A.E.M. Gijsbers (Ton)   P.L. de Leeuw (Piet), overleden 15.8.2012 ------------------------------------------------------------------ Geen bestuurslid meer, maar wel actief voor de stichting: De nieuwsbrief wordt verzorgd door: J.L.R.M. Giesbertz (Hans) Nieuwsbrief Hans.Giesbertz@monumentenlandschap.nl De website wordt berzorgd door: Mw. A.M.L. Lukassen (Annemiek) Website postmaster@monumentenlandschap.nl of Annemiek.Lukassen@monumentenlandschap.nl