Wonen aan de Straatweg Van Vrouwendaal tot Bronheuvel In 2013 werden de bestuursleden Annemiek Lukassen (kenner van de eigendomsgeschiedenis van panden in Beek en Ubbergen) en Pieternel Coenen-van Kerkhoff (kunsthistorica) door onze bevriende stichting Margot van Boldrikfonds aangezocht om, naar analogie van 'Van Natte Beek tot Hondsbeek', de bouw- en bewonersgeschiedenis van huizen aan de Straatweg in de vroegere Heerlijkheid Ubbergen te onderzoeken, beginnend bij de vroegere gemeentegrens met Nijmegen (het Vrouwendaal) en eindigend bij de grens met Beek (het landgoed Bronhuize). Het boek is voor € 30,- te koop bij Het Supplement en bij Primera in Beek, eventueel kan het ook toegestuurd worden, dan komen er verpakkings- en verzendkosten via MargotvanBoldrik@gmail.com De presentatie vond plaats op 27 januari. Klik hier om foto’s, film en verslag door Wil Gipman te lezen, of hier voor het verslag van Henk Baron. De website inhetlaag.nl heeft er ook aandacht aan besteed, zie hier. Enkele foto’s gemaakt door Wil Gipman. In het midden secretaris Liesje van Elteren van de Margot van Boldrikstichting in gesprek met de burgemeester. Van Vrouwendaal tot Bronheuvel: een lezing door Floris Methorst uit Utrecht over bijzondere bewoners van en geheimzinnige gebeurtenissen op het voormalige kasteelterrein van Ubbergen Op donderdag 1 maart, 20.00 – 22.00 (inloop 19.30) Antiquariaat-boekhandel Supplement, Van Randwijckweg 2, Beek-Ubbergen Toegang vrij; vooraanmelding niet nodig Floris Methorst zal een lezing houden over een zeer merkwaardige man, die zich ter plekke Le Comte de Surmont noemde en verder vooral onbegrijpelijk bleef. De meest bijzondere bewoning van Huis Ubbergen vond plaats in 1762/1763. De tekst daarover in het boek Wonen aan de Straatweg - Van Vrouwendaal tot Bronheuvel is geschreven met behulp van en deels gebaseerd op informatie van Floris Methorst.   Pieternel Coenen en Annemiek Lukassen, de schrijfsters, zijn op 13 april 2017 bij hem in Utrecht komen informeren.  Floris Methorst: Aldaar moest ik hen een verhaal vertellen over een familiereünie en een zeer merkwaardige man, die zich ter plekke Le Comte de Surmont noemde en verder vooral onbegrijpelijk bleef. Mij is gevraagd iets meer te vertellen over mijn speurtocht naar deze wonderlijke man. Klik hier voor het programma. Boek ‘De Steenmakers’ van Wim Ebben Op vrijdag 15 december 2017 was bij Oortjeshekken de presentatie van het boek ‘De Steenmakers’. Het  boek is een gezamenlijke uitgave van: Het Kwartier van Nijmegen; Heemkundekring De Duffelt; Stichting Van Steen en Natuur. Dit boek toont het harde bestaan van de toenmalige steenoven-arbeider. Het waren niet alleen mannen: ook vrouwen en kinderen verrichtten werk op ‘d’n oven’. Aan de hand van unieke en vaak niet eerder vertoonde foto’s wordt het leven, werken en wonen van deze mensen in de Ooijpolder getoond en verteld. In het eerste hoofdstuk beschrijft René van Hoften de verhouding tussen de arbeider en de steenfabrikant. In de volgende hoofdstukken ‘vertellen’ de foto’s het verhaal. De verslagen van de Enquête uit 1891 geven een goed beeld van de toenmalige verhouding tussen de arbeider en zijn ‘heer’. De Waterstaatskaarten uit ca. 1895 geven een prachtig topografisch overzicht van de Ooijpolder met de periode waarin de steenovens tot bloei kwamen en waarin de arbeiders hun werk verrichtten en woonden. Dit alles kon tot stand komen dankzij de rijke collectie foto’s van Wim Ebben. Over een reeks van vele jaren heeft hij vele families en instanties benaderd, hun (familie)albums met foto’s gekopieerd en thuis gedigitaliseerd. Zo is zijn passie uitgegroeid tot een omvangrijke verzameling van duizenden foto’s, hieruit zijn de foto’s gehaald met de ‘steenoven en het steenovenvolk’ als onderwerp. Uit dit alles is een unieke verzameling foto’s uit het leven, werken en wonen van een aantal generaties in de Ooijpolder in dit boek bijeengebracht. De beschrijving van de foto’s met vermelding van de daarbij behorende namen geven dit boek een toegevoegde waarde. Het rijk geïllustreerde fotoboek te koop voor € 20,00 bij de Spar in Ooij en Leuth, Primera Beek en Millingen, Supplement Beek en de boekhandel. Privacyverklaring: Stichting Monument en Landschap bewaart niet meer dan nodig is om nieuws- brieven te kunnen versturen en de administratie te kunnen voeren. Persoonsgegevens worden nooit aan derden verstrekt. Tijdens activiteiten worden er foto’s gemaakt. Stelt u het niet op prijs dat u op een foto komt, meldt dat dan even aan een bestuurslid, Henk Baron of Wil Gipman. Staat u toch ongewenst op een foto op de website: Meldt het even, dan halen we de foto direct van de website. Nieuwe boeken van bevriende organisaties in onze regio: