Woensdag 21 november 2018 om 20.00 uur Lezing over de tentoonstelling 'Ik, Maria van Gelre' Op 21 november 2018 om 20.00 uur vindt de najaarsbijeenkomst plaats in het Supplement, van Randwijckweg 2 in Beek. Spreekster is Drs. Marja Begheyn-Huisman, medewerkster van Museum het Valkhof in Nijmegen. In dit museum loopt tot 6 januari 2019 de tentoonstelling 'Ik, Maria van Gelre'. Marja Begheyn zal spreken over deze tentoonstelling. De tentoonstelling probeert ons te informeren over de tijd en de geschiedenis van Maria van Gelre. Aanleiding was de vondst van een oud gebedenboek van Maria in de Staatsbibliotheek van Berlijn. Dit gebedenboek wordt momenteel gerestaureerd. Normaal kun je van zo'n boek maar één pagina bekijken. Bij de restauratie worden de verschillende bladen uit elkaar gehaald, er worden nu tweemaal twaalf pagina's getoond, halverwege de periode van de tentoonstelling (tweede helft november) worden de afbeeldingen gewisseld, om schade door blootstelling aan het daglicht te voorkomen. AFSCHEID Helaas hebben we in de afgelopen periode afscheid moeten nemen van 4 bestuursleden. Toon de Jong heeft de voorzittershamer na 3 jaar moeten neerleggen wegens een te drukke agenda. Pieternel Coenen, Annemiek Lukassen en Hans Giesbertz hebben eveneens afscheid genomen van ons bestuur. Ieder om zijn of haar persoonlijke redenen. Alle drie hebben zij zich gedurende zo'n 10 jaar met hart en ziel ingezet voor Monument en Landschap. Pieternel als onze 'huis-auteur', Annemiek als penningmeester en webmaster en Hans als vormgever van onze Nieuwsbrief. Zowel Hans als Annemiek blijven nog wel betrokken bij de stichting, o.a. voor het verzorgen van de nieuwsbrieven en het bijhouden van de website. NIEUWE BESTUURSLEDEN Gelukkig heeft de stichting ook nieuwe bestuursleden kunnen vinden. Zij stellen zich aan u voor: Sinds kort ben ik, Mathé Prick, in functie als voorzitter van de Stichting Monument en Landschap Gemeente  Berg en Dal. Ik woon in Nijmegen, ben 72 jaar oud, en was in mijn werkzaam leven ruim 30 jaar neuroloog in het CWZ in Nijmegen. Al jaren ben ik actief als vrijwilliger in de St Stevenskerk, in Museum het Valkhof, en sinds enkele jaren ook in de Valkhofkapel. De Gemeente Berg en Dal ken ik goed, vooral ook vanwege het betoverende landschap met al zijn variëteiten. Onze familie komt regelmatig in Kekerdom, waar mijn ouders indertijd bij de kerk een buitenhuis gekocht hebben. Gerhard Boot: al jarenlang gedreven door passie voor erfgoed in het bijzonder het landschappelijk aspect ervan, mocht ik me aansluiten bij het bestuur van Monument en Landschap nadat ik me sinds 2011 aan de Rijksstraatweg kon vestigen. Opgeleid in Wageningen als land en watermanager ben ik in het dagelijks leven zelfstandig actief als (geo)hydroloog. Met name de problemen rond verduurzaming binnen het landschap houden me bezig. Dat doe ik ook als commissielid van D66 in de raad van Berg en Dal, als initiatiefnemer van energiecoöperatie Hoog en Laag en aanzwengelaar van buurtinitiatieven. Ik ben graag aanspreekbaar voor iedereen met ideeën over de fysieke leefomgeving. Ik ben Bert Boelens, oud docent natuurkunde en onlangs toegetreden tot het bestuur van Monument en Landschap. Ik woon al vele jaren in de gemeente Berg en Dal en wilde mijn interesse voor o.a. woning en  landschap wat meer inhoud geven. Dit kan uitstekend bij Monument en Landschap en het overleg met de andere leden een aantal keren per jaar geeft veel extra informatie over het wel en wee van de tegenwoordige grote gemeente Berg en Dal met zijn vele deelgemeenten, een geweldige natuur met vele facetten en mooie oude en nieuwe gebouwen. Ik hoop dat ik een nuttige bijdrage kan leveren voor een goed woonklimaat, goede besluiten en een mooie omgeving. Landschapselementen Gevelsteen ‘Circul van de Ooij’ Jan van Eck heeft weer een mooi hoofdstuk toegevoegd over de Landschapselementen. Zie onder het tabblad Historie of klik hier. Docu geschiedenis kerk Beek op YouTube Cor van Wageningen heeft een prachtige documentaire over de kerk van Beek gemaakt en op YouTube gezet. Klik hier om de documentaire te zien. TERUGBLIK OP DE OPEN MONUMENTENDAGEN  2018 Sinds jaar en dag organiseert de Stichting Monument en Landschap in Berg en Dal de open monumentendagen in onze gemeente. Dit jaar hebben op zes locaties activiteiten plaats gevonden (zie vorige nieuwsbrief nr. 71). De Stichting zorgt mede voor de publiciteit. Voor de rest werken deze locaties zelfstandig. Onze stichting geef jaarlijks  extra aandacht aan een bijzondere locatie, dit jaar de Refter in Ubbergen, een voormalig pensionaat en klooster.                                                                                                      Er kwamen honderden mensen (ook veel jonge gezinnen) af op het door de Stichting aangeboden programma. Hoogtepunten waren: een continu doordraaiende film over de periode voor het pensionaat (Kasteel De Ubburch), de bloeiperiode van het klooster en de huidige tijd en over het wonen op de Refter nu. Mensen kregen rondleidingen in en rondom het gebouw. In de tuinen ligt een bronnengebied en een nonnenkerkhof. Kennelijk hebben we goed aangevoeld dat openstelling van deze toplocatie aan een behoefte voldeed. Er was belangstelling voor wel negen rondleidingen! Na afloop sprak iedereen zijn waardering uit. Chapeau voor de mensen die in de Refter wonen. Zij waren niet alleen gastvrij, zij verzorgden ook de drankjes en de rondleidingen in en buiten het gebouw. Genoemde  film/documentaire, gemaakt door Fred Tittse lid van onze stichting, wordt mede uit dank aangeboden aan de Refter. Ook kunt u nieuwsbrief 71 op onze site lezen waarin de geschiedenis van de Refter nog eens rustig na te lezen is. Ook willen we wijzen op het boek Wonen aan de Straatweg, Van Vrouwendaal tot Bronheuvel, dat te koop is in het antiquariaat in het dorp Beek. Een aanrader voor degene die geïnteresseerd is in de geschiedenis van de mooiste straat van Nederland: De Rijksstraatweg. Het boek besteedt ruim aandacht aan De Refter, die gelegen is in Ubbergen en aan deze mooie weg ligt. De foto van het meisje in de blauwe jurk is van Thed Maas, overige foto’s zijn gemaakt door Ton Thus. Tot volgend jaar. De Refter centraal op Open Monumentendagen 8 en 9 september Zoals gebruikelijk organiseert en coördineert de Stichting Monument en Landschap de Open Monumentendagen in de gemeente Berg en Dal, met dit jaar als thema "Europa". Duitse en Franse nonnen zochten hun heil om verschillende redenen in onze gemeente. Er zijn dit jaar allerlei activiteiten en om u in de gelegenheid te stellen om meerdere te bezoeken, zijn deze zowel op zaterdag als op zondag gepland. Het zwaartepunt ligt dit jaar aan de Rijksstraatweg 37 in Ubbergen. In de nieuwsbrief staat uitgebreidere informatie. Klik hier om hem te lezen.  Nieuwe boeken van bevriende organisaties in onze regio: Wonen aan de Straatweg Van Vrouwendaal tot Bronheuvel In 2013 werden de bestuursleden Annemiek Lukassen (kenner van de eigendomsgeschiedenis van panden in Beek en Ubbergen) en Pieternel Coenen-van Kerkhoff (kunsthistorica) door onze bevriende stichting Margot van Boldrikfonds aangezocht om, naar analogie van 'Van Natte Beek tot Hondsbeek', de bouw- en bewonersgeschiedenis van huizen aan de Straatweg in de vroegere Heerlijkheid Ubbergen te onderzoeken, beginnend bij de vroegere gemeentegrens met Nijmegen (het Vrouwendaal) en eindigend bij de grens met Beek (het landgoed Bronhuize). Het boek is voor € 30,- te koop bij Het Supplement en bij Primera in Beek, eventueel kan het ook toegestuurd worden, dan komen er verpakkings- en verzendkosten via MargotvanBoldrik@gmail.com De presentatie vond plaats op 27 januari. Klik hier om foto’s, film en verslag door Wil Gipman te lezen, of hier voor het verslag van Henk Baron. De website inhetlaag.nl heeft er ook aandacht aan besteed, zie hier. Enkele foto’s gemaakt door Wil Gipman. In het midden secretaris Liesje van Elteren van de Margot van Boldrikstichting in gesprek met de burgemeester. Van Vrouwendaal tot Bronheuvel: een lezing door Floris Methorst uit Utrecht over bijzondere bewoners van en geheimzinnige gebeurtenissen op het voormalige kasteelterrein van Ubbergen Op donderdag 1 maart, 20.00 – 22.00 (inloop 19.30) Antiquariaat-boekhandel Supplement, Van Randwijckweg 2, Beek-Ubbergen Toegang vrij; vooraanmelding niet nodig Floris Methorst zal een lezing houden over een zeer merkwaardige man, die zich ter plekke Le Comte de Surmont noemde en verder vooral onbegrijpelijk bleef. De meest bijzondere bewoning van Huis Ubbergen vond plaats in 1762/1763. De tekst daarover in het boek Wonen aan de Straatweg - Van Vrouwendaal tot Bronheuvel is geschreven met behulp van en deels gebaseerd op informatie van Floris Methorst.   Pieternel Coenen en Annemiek Lukassen, de schrijfsters, zijn op 13 april 2017 bij hem in Utrecht komen informeren.  Floris Methorst: Aldaar moest ik hen een verhaal vertellen over een familiereünie en een zeer merkwaardige man, die zich ter plekke Le Comte de Surmont noemde en verder vooral onbegrijpelijk bleef. Mij is gevraagd iets meer te vertellen over mijn speurtocht naar deze wonderlijke man. Klik hier voor het programma. Boek ‘De Steenmakers’ van Wim Ebben Op vrijdag 15 december 2017 was bij Oortjeshekken de presentatie van het boek ‘De Steenmakers’. Het  boek is een gezamenlijke uitgave van: Het Kwartier van Nijmegen; Heemkundekring De Duffelt; Stichting Van Steen en Natuur. Dit boek toont het harde bestaan van de toenmalige steenoven-arbeider. Het waren niet alleen mannen: ook vrouwen en kinderen verrichtten werk op ‘d’n oven’. Aan de hand van unieke en vaak niet eerder vertoonde foto’s wordt het leven, werken en wonen van deze mensen in de Ooijpolder getoond en verteld. In het eerste hoofdstuk beschrijft René van Hoften de verhouding tussen de arbeider en de steenfabrikant. In de volgende hoofdstukken ‘vertellen’ de foto’s het verhaal. De verslagen van de Enquête uit 1891 geven een goed beeld van de toenmalige verhouding tussen de arbeider en zijn ‘heer’. De Waterstaatskaarten uit ca. 1895 geven een prachtig topografisch overzicht van de Ooijpolder met de periode waarin de steenovens tot bloei kwamen en waarin de arbeiders hun werk verrichtten en woonden. Dit alles kon tot stand komen dankzij de rijke collectie foto’s van Wim Ebben. Over een reeks van vele jaren heeft hij vele families en instanties benaderd, hun (familie)albums met foto’s gekopieerd en thuis gedigitaliseerd. Zo is zijn passie uitgegroeid tot een omvangrijke verzameling van duizenden foto’s, hieruit zijn de foto’s gehaald met de ‘steenoven en het steenovenvolk’ als onderwerp. Uit dit alles is een unieke verzameling foto’s uit het leven, werken en wonen van een aantal generaties in de Ooijpolder in dit boek bijeengebracht. De beschrijving van de foto’s met vermelding van de daarbij behorende namen geven dit boek een toegevoegde waarde. Het rijk geïllustreerde fotoboek te koop voor € 20,00 bij de Spar in Ooij en Leuth, Primera Beek en Millingen, Supplement Beek en de boekhandel. Privacyverklaring: Stichting Monument en Landschap bewaart niet meer dan nodig is om nieuws- brieven te kunnen versturen en de administratie te kunnen voeren. Persoonsgegevens worden nooit aan derden verstrekt. Tijdens activiteiten worden er foto’s gemaakt. Stelt u het niet op prijs dat u op een foto komt, meldt dat dan even aan een bestuurslid, Henk Baron of Wil Gipman. Staat u toch ongewenst op een foto op de website: Meldt het even, dan halen we de foto direct van de website. Op de foto zien we van l.n.r. Annemiek Lukassen, Toon de Jong, Hans Giesbertz en Fred Tittse, deze overhandigde het cadeau. Helaas kon Pieternel Coenen niet aanwezig zijn.