Monumenten in Persingen De Rijksmonumenten: Boerderij ‘t Brökske Leuthsestraat 8 Kerk Persingen Persingensestraat 7 Toren kerk Persingen Persingensestraat 7 voormalige herberg en boerderij De Bonte Os Persingensestraat 9a-11 Voormalig kasteelterrein Persingensestraat (ongenummerd) te Persingen Rijksarcheologisch monument Terrein met Romeinse en middeleeuwse bewoningRomeinse en middeleeuwse bewoning Persingensestraat (ongenummerd) te Persingen Rijksarcheologisch monument Transformatorhuisje tegenover Thornsestraat 18 Huisterp Werchensestraat (ongenummerd) Rijksarcheologisch monument Twee huisterpen Werchensestraat (ongenummerd) De gemeentelijke monumenten: Boerderij Leuthsestraat 5 Boerderij Leuthsestraat 7 Boerderij Leuthsestraat 9 Boerderij Groot Küppenhof Leuthsestraat 13 Klein Küppenhof Leuthsestraat 15 Lindsenorgel in kerk Persingen Persingensestraat 7 Boerderij Werchensestraat 2