Stichting Monument en Landschap

Beekse Bartholomaeuskerk in principe verkocht. Parochiebestuur en koper wachten op groen licht bisdom Den Bosch

De grote Bartholomaeuskerk in Beek is verkocht. Aan wie, voor welk bedrag en in welke omvang wil pastoor Rudo Franken omwille van de zorgvuldigheid niet prijsgeven. De verkoopovereenkomst ligt nu ter goedkeuring bij het bisdom Den Bosch. Franken: “Als het bisdom er geen goedkeuring aan geeft, zijn we terug bij af.” De parochie Maria ten Hemelopneming wilde aanvankelijk alleen het kerkgebouw verkopen en daarmee verlost zijn van hoge onderhouds- en exploitatiekosten. Later ging het kerkbestuur een stap verder en zette de kerk als ensemble in de etalage: zowel dit gebouw als de pastorie, eetcafé De Witte en de grote parkeerplaats naast de kerk kwamen te koop. Vraagprijs: 1.550.000 euro. Pastoor Franken wil liefst nog niets over de verkoop zeggen. Zelfs wil hij niet kwijt of de verkoop zich richt op het kerkgebouw alleen of ook op de overige kerkelijke eigendommen op de Kerkberg. De kersverse herder van de parochie die deze functie overnam van interim-pastoor Henk Janssen, licht wel toe dat hij zich richt op de pastorale aspecten van de parochie. “Bijvoorbeeld op de mensen die hun gebouw moeten missen.” Hij verwijst voor de zakelijke afwikkeling naar vicevoorzitter Harry Sanders maar deze was telefonisch niet bereikbaar. Het bisdom Den Bosch buigt zich nu over de concept-verkoopovereenkomst uit Beek. Secretaris van het bisdom Freek van Genugten zegt dat dit volgens een procedurele weg gaat. De Bisdomstaf bekijkt het aanbod, de Priesterraad buigt zich erover, daarna legt de Raad voor Economische Aangelegenheden er de lat nog langs. En aan het eind, wanneer alle deskundigen hun oordeel erover gegeven hebben, belandt het goedkeuringsverzoek bij bisschop Gerard de Korte Volgens Van Genugten huldigt de bisschop het principe, dat parochies zelf initiatieven nemen. “Hun keuzes leggen ze ter machtiging voor aan de bisschop. De bestuurlijke procedures van het bisdom gaan gepaard met termijnen en juiste stappen.” De secretaris schat in dat het drie maanden zou kunnen duren voordat het bisdom duidelijkheid kan geven. Wanneer de bisschop zijn handtekening heeft gezet, wordt de verkoop niet door hem maar door het parochiebestuur zelf bekendgemaakt. Pastoor Franken zegt geduldig af te wachten. “Als het bisdom ‘nee’ zegt, of als de koper het te lang vindt duren en afhaakt, moeten we helemaal opnieuw beginnen.” Henk Verhagen

Deel het op Social Media

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest