Dinsdagavond 19 maart 2013 vond weer de tweejaarlijkse uitreiking plaats van de Monumentenprijzen en de Ton Gijsbers Monumentenprijs. Locatie was wederom het kerkje van Persingen, dat geheel gevuld was met genodigden, donateurs en geïnteresseerden. De catering werd verzorgd door Looyschelders uit Leuth, de muziek door combo L'Chaim. Om 20.00 opende Govert Janssen, voorzitter van de Stichting Monument en Landschap de avond met een welkomswoord. Vervolgens gaf hij het woord aan mevrouw Marja Bouma, die een presentatie gaf getiteld ERFGOED ERGSLECHTVERZEKERD. Mevrouw Bouma is groepshoofd van de afdeling Monumenten van Donatus Onderlinge Waarborgmaatschappij, sinds 1852 specialist in het verzekeren van (kerkelijke) monumenten.  Na de pauze met muziek en drankjes gaf Govert Janssen het woord aan Marc Wingens, juryvoorzitter van de Monumentenprijzen en de Ton Gijsbers Monumentenprijs 2011/2012. De jury bestond verder uit Marieke Mastboom, Bob Meltzer en Pieternel Coenen. Alle zes genomineerde personen/objecten/organisaties kregen een Aanmoedigingsprijs: 1. Oosterpoort Projectontwikkeling BV, V.O.F. De Geest,     VanEgmondTotaalArchitectuur, Heldoorn Ruedisulj Architecten bna,     Bouwcombinatie GroenlandUbbergen BV, Kerkbestuur RK Bartholomeuskerk,     RK begraafplaats Beek, de heer B. Willems:        ensemble De Geest, Beek 2. De heer R. Sanders, Sportcentrum Morgen-Fit:     voormalig schoolgebouw Prinses Beatrixstraat 53b, Ooij met gevelkunstwerk 3. NABU Naturschutzstation Niederrhein /Niederrhein-Guides:     Project "Natur beim Nachbarn erleben" 4. Prof. Dr.  A. Mooij, Bosweg 31, Beek:     Villa Severen 5. Gemeente Ubbergen, afdeling Openbare Ruimte, de heer H. Poutsma:     Project "Groene Leefruimte Beek-Noord" 6. Stichting Kekerdomse Molen "De Duffelt", team vrijwillige molenaars:     windkorenmolen "De Duffelt", Botsestraat 23, Kekerdom Van de veertien genomineerde personen/objecten/organisaties in de categorie Eervolle Onderscheidingen ontvingen er vijf een unieke tekening of gouache van de hand van de Ooijse kunstenares Liesbeth Berkers: 1. Mevrouw  T.J. Janssen-Losekoot, Rijksstraatweg 177, Beek:     Villa Lindenhof 2. Havo Notre Dame des Anges, Spring Architecten/Rinus Roovers Architectuur,     Bureau Stroming, Hevo BV en Bouwbedrijf Van Deelen:     Nieuwbouw en landschapsinrichting Havo Notre Dame,     Kasteelselaan 50, Ubbergen 3. De heer  D. Camadini, Rijksstraatweg 110, Beek:     Villa Westerbeek 4. De heer M. Huisman, Pompweg 12, Ubbergen:     Villa Schoon-Zicht 5. Oosterpoort Projectontwikkeling BV, Heldoorn Ruedisulj Architecten bna en     Bouwcombinatie GroenlandUbbergen BV:     Appartementen "De Vluchtheuvel", De Geest, Beek  Hierna reikte erelid van de Stichting Monument en Landschap Ton Gijsbers de naar hem vernoemde prijs, in de vorm van een oorkonde uit aan Havo Notre Dame des Anges, Kasteelselaan 50, Ubbergen. In een langlopend proces, waarbij  gemeente, provincie, natuurorganisaties, omwonenden en ook de leerlingen werden betrokken, is bij de nieuwbouw van de school en de inrichting van het omliggende landschap een totaalontwerp ontstaan, dat - aldus Ton Gijsbers - over vijftig jaar wel eens in aanmerking zou kunnen komen voor een monumentale status. Het gehele proces en het eindresultaat zijn een voorbeeld van geslaagd samenwerken tussen belanghebbenden onderling en ook tussen gebouw en landschappelijke omgeving. Wij danken alle aanwezigen voor een zeer geslaagde avond. De kunstwerken van Liesbeth Berkers Winnaar Ton Gijsbers Monumentenprijs 2011- 2012 Op de pagina juryrapporten kunt u het juryrapport lezen en/of downloaden. Klik hier om er snel naar toe te gaan.  Helaas is de diaserie van de kunstwerken van Liesbeth Berkers en van de foto’s welke die avond zijn gemaakt niet zichtbaar op een I-pad. Wel kan iedereen die hier klikt de foto’s van de genomineerden zien. Gebruikers van een i-pad kunnen hier klikken om de foto’s te bekijken. Er zijn nog steeds geen conserverende maatregelen getroffen. Binnenkort hopen wij hier meer over te kunnen berichten. De spoelput in de Smorenhoek is het afgelopen jaar gerestaureerd. Het water wordt nu weer goed afgevoerd vanaf de stuwwal naar de polder. De bak is vernieuwd en de aluminium roosters rusten op nieuwe hoekijzers. Deze zijn mooi weggewerkt onder de bakstenen rollaag en in een donkergrijze kleur geschilderd, zodat ze onzichtbaar zijn onder het wateroppervlak. Ook de bestrating is opnieuw gelegd. Langs de Rijksstraatweg duiken steeds meer zwerfkeien op. Dit lijkt een gevolg van de aanleg van parkeerhavens en wegversmallingen van de laatste tijd. De reconstructie van de Rijksstraatweg zou terughoudend zijn en zoveel mogelijk het oorspronkelijke karakter van de weg respecteren (de oude klinkers zijn hergebruikt), maar het wordt nu toch nog een allegaartje..... De motte op de Duivelsberg, Mergelpe, bestaat 1000 jaar. Rond 1013 woedde er in de regio een machtstrijd, waarbij graaf Balderik boven op de Duivelsberg twee motteheuvels liet bouwen. Spannende geschiedenis: Als u hier klikt, dan komt u op de website van spannendegeschiedenis, waar meer over de motteburcht te lezen is. Door hier te klikken hoort u over enkele seconden het verhaal De ware duivel. Klik hier voor het luisterverhaal Adela En om een film te bekijken klik je hier. De Gelderlander In de Gelderlander hebben enkele artikelen over de Motte gestaan, een ervan is hier te lezen (klik op de verkleinde tekst om het in normaal formaat te lezen). Om verder verval te voorkomen is Stollenburg nu met financiële hulp van de gemeente voorzien van een overkapping. Het is nog steeds onduidelijk of het pand weer hersteld gaat worden. Klik op het verkleinde artikel uit de Gelderlander hiernaast om er meer over te lezen. Op verzoek van landschapsbeheerders Via Natura en De Ploegdriever werkt het Oud Burgeren Gasthuis mee aan een wandelroute in de Beekse Benedenpolder. Klik hier  om er meer over te lezen. U heeft vast al in de krant gelezen over de actie van Stichting De Thornsche Molen, onze stichting werd hierdoor onaangenaam verrast. Ons commentaar op dit alles kunt u lezen door hier te klikken. Voor wie de krant niet heeft gelezen kan op de volgende plaatjes klikken voor een leesbare versie.
Nieuws 2013 Het verhaal over de wederopbouwarchitectuur heeft weer een verder vervolg gekregen. Onder het tabblad historie/wederopbouwarchitectuur/Wederopbouw deel 4 staat het eerste deel over de wederopbouw in Leuth. Op een later tijdstip krijgt dit deel nog een vervolg. Klik hier om snel naar de pagina te gaan. Op 26 april is onze voorzitter Govert Janssen onderscheiden met een lintje. Op 5 april heeft stichting Monument en Landschap een zienswijze bij de gemeente ingediend. Klik hier om de zienswijze te lezen. Zoals elk jaar organiseert de Stichting tot Behoud van Monument en Landschap in de gemeente Ubbergen, in samenwerking met Heemkundevereniging De Duffelt, een gezamenlijke activiteit, vaak een fietstocht door of nabij ons werkgebieden. Dit jaar organiseren we een wandeling door de stad Kranenburg. We verzamelen om 11.30 uur bij caféhaus Niederrhein (Bahnhofstrasse 15 in Kranenburg in het oude stationsgebouw). Na koffie (met of zonder Kuchen) wordt na een inleiding door de heer Manuel Hagemann onder zijn leiding aan de wandel door de stad Kranenburg begonnen. Burcht en stad Kranenburg werden in de 13e eeuw gesticht door de graven van Kleve. Structuren van de toen gestichte stad zijn nog altijd te zien. Ook wordt aandacht besteed aan de ontwikkelingen van de stad in de loop der eeuwen en aan de verwoestingen in W.O. II. We bezoeken natuurlijk ook de bedevaartskerk St. Peter und Paul en mogelijk nog andere bezienswaardigheden. Naar verwachting duurt de wandeling tot 15.00 à 15.30 uur. U wordt erop gewezen dat het thema van deze wandeltocht nauw aansluit bij de voordracht van de heer Hagemann bij de algemene ledenvergadering van Heemkundevereniging De Duffelt op 20 juni 2013 te Kranenburg. Deze ledenvergadering is ook toegankelijk voor niet-leden van De Duffelt en wordt gehouden in Haus Hünnekes, Klever Strasse 62, 47559 Kranenburg. De ledenvergadering begint om 20.00 uur, de voordracht van de heer Hagemann om 21.00 uur. Station Kranenburg Op zaterdag 26 oktober 2013 om 14.00 uur vindt onze najaarsbijeenkomst in de Dorfsscheune te Zyfflich plaats. Daar wordt het boek “De Canon van Duffelt en Ooijpolder” door Hans Fun en Jan van Eck - in samenwerking met Heemkundevereniging De Duffelt) gepresenteerd. Noteer dit vast in uw agenda! Vele jaren is uw stichting doende geweest om te bevorderen dat de uitzichttoren op de Sterrenberg, daterend uit 1936, herplaatst zou worden. Daartoe is in december 2003 door de stichting een overeenkomst gesloten met de heer Terwindt, de eigenaar van het terrein van de Sterrenberg. Ook de gemeente Ubbergen heeft (in 2006) een overeenkomst gesloten met de heer Terwindt, om zijn ontwikkeling op de Sterrenberg mogelijk te maken, waarbij - onder meer - de herbouw van de toren is bedongen. De staalconstructie van de toren was tijdelijk opgeslagen bij Thoonen Constructiebouw B.V. te Nijmegen. Nadat wij hadden vernomen dat deze B.V. in staat van faillissement verkeerde, hebben wij direct de faillissementscurator aangeschreven om hem erop te wijzen dat die toren niet tot de failliete boedel behoorde en gevraagd maatregelen te nemen. Ook de heer Terwindt hebben wij daarop gewezen en hem verzocht er voor te zorgen dat de constructie in veiligheid zou worden gebracht zodat hij in staat zou zijn de overeenkomsten na te komen. De gemeente is hiervan eveneens op de hoogte gebracht. Door een ongelukkige samenloop van omstandigheden is de constructie echter door een schroothandelaar van het terrein van de B.V. afgevoerd en vernietigd. Daardoor is het niet mogelijk om de oorspronkelijke toren weer op te richten. Het bestuur van uw stichting beraadt zich thans over de verder te nemen stappen, waarbij wordt gedacht aan de oprichting van een kopie van de toren, dan wel de eis voor een compensatie in geld. U wordt vanzelfsprekend van de verdere gang van zaken op de hoogte gehouden. In een speciale bestuursvergadering heeft het bestuur van de stichting zich beraden over de ontstane situatie naar aanleiding van het bericht van de curator van het failliete Thoonen Constructiebouw B.V., dat de daar opgeslagen stalen constructie van de uitzichttoren van de Sterrenberg is vernietigd. Als u hier klikt kunt u onze verklaring verder lezen. Wij blijven u op de hoogte houden! De prijs voor het boek is € 15,00 voor donateurs van onze stichting en leden van Heemkundekring De Duffelt en € 17,50 voor overige belangstellenden. Indien gewenst kan het boek opgestuurd worden, de verzendkosten bedragen € 4,00. Klik hier om het boek te bestellen. Denkt u er aan ook uw adres te vermelden? Woont u in Beek, Ubbergen of Berg en Dal? Dan kunt u het boek ook betalen op rekening NL82 RABO 0105 1115 62  ten name van Stichting Monument en Landschap te Beek-Ubbergen onder vermelding van Canon èn uw adres. Het boek wordt dan bij u thuis bezorgd. Nog geen donateur en wilt u toch van de goedkopere prijs profiteren? Geef dan in die mail aan dat u gelijktijdig donateur van stichting Monument en Landschap wil worden. Wij vragen een minimale bijdrage van € 15 per jaar. Verdere verkoopadressen van het boek (hier geldt geen gereduceerde prijs! Hierboven staat hoe donateurs een boek kunnen bestellen): - Bibliotheek Beek (in het Kulturhus) - Supplement antiquariaat / boekhandel Beek - Boekhandel Polare Nijmegen - Slijterij en Wijnkoperij Jos Peters Beek - Spar Looijschelder Ooij - Boekhandel Augustinus Nijmegen - Foto Video Van Wijk Millingen - Primera De Postkoets Beek - Boekhandel Roelants Nijmegen Zaterdagmiddag vond in de “Dorfscheune” in het Duitse Zyfflich, onder grote belangstelling de presentatie plaats van het Canon van Duffelt en Ooijpolder, van Hans Fun en Jan van Eck. De canon is een streekgeschiedenis invijftig verhalen. Het boek is zowel in het Nederlands als in het Duits uitgebracht. Informatie over de Duitstalige uitgave kunt u krijgen via info@duffelt.de. Stichting Monument en Landschap heeft de gemeente Ubbergen verzocht om een kleine dertig monumentale erfgoederen op de monumentenlijst te plaatsen. We willen voorkomen dat er na de gemeentelijke herindeling onvoldoende aandacht voor het behoud van het historische erfgoed zal zijn. Hieronder staan (niet volledig) foto’s van de betreffende panden. Door op de foto te klikken ziet u het adres van het pand. Rijksstraatweg 73, voormalige wasserij in neorenaissancestijl, daterend uit 1904. Dubbel woonhuis (voorheen lagere school), Rijksstraatweg 60-62: in oorsprong uit 1824 daterend pand. Villa Westerburg met hek en tuin, Rijksstraatweg 74 Beek. Huize Sint Elisabeth met tuin en hek, Rijksstraatweg 78 Beek Trafohuisje, Rijksstraatweg 41 Ubbergen met hek en poort: het trafohuisje dateert uit 1926. Zonne-Gaerde met hek, Rijksstraatweg 84 uit 1907. Voormalig koetshuis Villa Den Breul/smederij Kersten, Rijksstraatweg 169 Beek. Voormalig politiebureau/woonhuis, Rijksstraatweg 173-175 uit 1929. Bakkerij Hendriks, Rijksstraatweg 189: gebouwd in 1914. Voormalige hoteldependance van Hotel De Groote Musschenberg/winkel, Rijksstraatweg 136 koetshuis Kitselenberg Oude Kleefsebaan 125/127  Berg en Dal Villa Kitselenberg  Oude Kleefsebaan 131 Berg en Dal Voormalig postkantoor en dienstwoning, Rijksstraatweg 161-165. Voormalige dokterswoning en werkplaatsen van Sanatorium Kalorama, Nieuwe Holleweg 12 Beek Juliana-Erf, Rijksstraatweg 80 Beek: ligging onderaan de Elyzeese Velden. Voormalig café De Tol, Rijksstraatweg 23 Ubbergen. Stichting Monument en Landschap roept, samen met zeven erfgoedorganisaties, de MUG-gemeentebesturen op nu al in de projectdocumenten voor de herindeling het fundament te leggen voor een beleid dat het erfgoed toekomt. De andere erfgoedorganisaties zijn: Vereniging Heemkundekring De Duffelt Erfgoedvereniging Bond Heemschut Gelderland Stichting van Steen en Natuur Stichting Heemkunde Berg en Dal Stichting Millings Jaarboek / Liburna Stichting van Ploeg tot Heilig Landstichting Vereniging Heemkundekring Groesbeek Klik hier om er meer over te lezen: Zondag 15 december is er weer een kerstmarkt in het kerkje van Persingen van 11.00 tot 17.00 uur. U bent van harte uitgenodigd. De Stichting tot behoud van Monument en Landschap in de gemeente Ubbergen organiseerde dit jaar weer de Open Monumentendag. Het thema was "Macht en Pracht" en de R.K. Sint- Laurentuiskerk aan de Duffeltdijk 11 in Kekerdom was het middelpunt. Deze kerk is een rijksmonument en het oudste gedeelte ervan dateert al uit ca. 1400, de sacristie uit ca. 1600 en het laatste travee van het schip, het koor en de toren uit 1873. De rijke geschiedenis van de kerk werd uitgebreid belicht. Er was een gevarieerd programma samengesteld met o.a. een inleiding over de geschiedenis van de kerk door Harry Sanders. Het kamerkoor Capella Ducis uit 's Hertogenbosch o.l.v. dirigent Frans van de Loo en organist Cor van Wageningen verleenden hun medewerking aan deze dag. Capella Ducis, bestaande uit 24 personen, is een kamerkoor voor oude muziek. Dat is muziek uit de periode van renaissance tot en met barok met af en toe een uitstapje naar iets nieuwer werk. Orgelmuziek en koorzang wisselde elkaar af in een bijzonder programma. Cor van Wageningen vertelde ook boeiend over de componisten waarvan hij werken speelde op het prachtige Smits-orgel. Dit programma zorgde ervoor dat meer dan tweehonderd belangstellenden naar Kekerdom kwamen. Tegelijkertijd waren er historische films en beelden te zien in Supplement, beeld- & boekwerken aan de Van Randwijckweg 2 in Beek Ubbergen. Ook de Kekerdomse molen "De Duffelt" was, in het kader van de Open Monumentendag, geopend. Al met al een heel geslaagde dag, waarop velen weer konden genieten van monumenten en dit keer speciaal van de St Laurentiuskerk in Kekerdom. Het thema voor de volgende Open Monumentendag is "Op reis" en de Stichting zal hier weer een boeiend programma voor samenstellen. Tot volgend jaar!